Nyligen integrerades Open AI:s språkmodell GPT-4 i Microsoft 365 Copilot och den nya versionen av sökmotorn Bing.

Nu låter Microsoft meddela att GPT-4 även finns tillgänglig i Azure Openai Service, något som gör det möjligt för företagets molnkunder att bygga appar som drar nytta av den nya tekniken.

I ett första skede kommer intresserade kunder behöva lämna in en ansökan för att få tillgång till GPT-4, men antagligen är det bara en tidsfråga innan det sker en utrullning på bred front.

Enligt ett meddelande på den officiella Azure-bloggen kommer den nya prislistan att gälla från och med 1 april.