Kryptovalutor har snabbt blivit en bransch där företag köper Super Bowl-reklam med en prislapp på över 100 miljoner kronor. Samtidigt har skandalerna ökat i såväl antal som omfattning. Kryptobörsen FTX, som för ett år sedan värderades till 32 miljarder dollar, har kraschat. Signature Bank och Silicon Valley Bank har nyligen orsakat Alecta miljardförluster.

Fler än investerarna har påverkats av kryptovalutornas popularitet. Eftersom beräkningarna som ligger till grund för kryptotransaktionerna är väldigt energikrävande bidrar de också till högre elpriser och större klimatpåverkan.

Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket har kritiserat kryptovalutornas energiförbrukning och efterlyst ett EU-förbud mot den mekanism som gör att många kryptovalutor kräver stora mängder energi. De uppmanade företag som vill arbeta i linje med klimatmålen att ta avstånd från att handla med kryptovalutor som utvunnits på det sättet.

Nyligen släppte Energimyndigheten rapporten Energianvändning i digitala system, datacenter och kryptovaluta, som del av ett regeringsuppdrag för att ”utreda metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digital infrastruktur och digitala system, i synnerhet datacenter.”

Energimyndigheten bedömer att energianvändningen för utvinning av kryptovalutor i Sverige år 2022 var närmare 1,5 TWh. Det är hissnande siffror och motsvarar lika mycket el som 125 000 genomsnittsvillor använder på ett år. Som ytterligare jämförelse väntas Northvolts kommande fabriker i Skellefteå behöva 2 TWh per år.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Det finns positiva förändringar på gång, Ethereum har sänkt sin energianvändning radikalt genom att byta metod för att säkerställa transaktioner i valutan. Men Energimyndigheten räknar med att energianvändningen för kryptovalutor kommer fortsätta mätas i TWh en lång tid framöver.

Både vi på Ecodatacenter och Energimyndigheten bedömer att tillväxten av nya datacenter i Europa främst kommer ske i Sverige och i övriga Norden. Vi har en väl utbyggd infrastruktur för dataöverföring och tack vare vår rena elproduktion och vårt kalla klimat är vi en av världens mest klimatvänliga platser för den typen av verksamhet. Traditionella datacenter i Tyskland har exempelvis nästan 50 gånger större klimatpåverkan än vår verksamhet.

Under vår mörka och kalla vinter ökar elanvändningen, och därmed elpriserna. Därför är det provocerande oansvarigt att använda vår rena energi till utvinning av kryptovalutor. Det är nu hög tid att vi som driver datacenter i landet tar avstånd från kryptovalutor och själva förbjuder dem från vår verksamhet.

Allmänheten är oerhört skeptisk till att företag ens ska få använda vår rena energi på ett så slösaktigt sätt som sker i dag. Bara två av tio svenskar anser att det ens ska vara lagligt för företag i Sverige att utvinna kryptovalutor, enligt en nyligen genomförd Sifoundersökning.

Vi vill att alla svenska datacenter fokuserar på det vi gör bäst: Möjliggöra digitaliseringen. Samhällsnytta skapas bäst genom att tillhandahålla säkra datatjänster och driva på innovation och utveckling i Sverige, inte genom att verka på den spekulativa och energikrävande kryptomarknaden som dessutom bara gynnar ett fåtal.

Därför uppmanar vi våra branschkollegor att ta avstånd från brytning av kryptovalutor och i stället fokusera på verksamheter som faktiskt gör samhället bättre.

Dan Andersson, vd Ecodatacenter
Lars Schedin, medgrundare och hållbarhetsexpert på EcoDataCenter