Microsoft meddelar nu att de lagt till Open AI:s Dall-E till sin söktjänst Bing. Något som gör det möjligt för användare att generera bilder direkt från text via Bing Image Creator.

Funktionen kommer inledningsvis att rullas ut till förhandsanvändare av desktop- och mobilversionen av Bing via Edge. De som inte är förhandsanvändare kan fortfarande testa verktyget via bing.com/create.

Längre fram kommer funktionen även bli tillgänglig för samtliga användare. Den ska på sikt också bli tillgänglig på fler språk än engelska.

Microsoft säger att de vidtagit säkerhetsåtgärder tillsammans med Open AI för att se till så bildgenereringsverktyget inte missbrukas och används för att generera skadliga eller osäkra bilder. Bilderna vattenstämplas också med en modifierad Bing-logotyp för att visa att de är skapade med AI.