Tidigare i veckan blev det klart att Iver byter vd, när Carl-Magnus Månsson ersätts av Juko Hakala. För en utomstående kan vd-bytet tyckas komma plötsligt, men enligt Computer Swedens källor har det länge funnits missnöje både internt och hos Ivers kunder, och dessutom ska de ekonomiska resultaten inte heller ha nått upp till önskade nivåer.

När namnet Iver sjösattes 2019 var det redan då en organisation som bestod av ett antal inköpta bolag som nu skulle verka under samma flagg. Men stora sammanslagningar är som bekant lättare sagda än gjorda, och inte minst bland de bolag som tidigare verkat på en väldigt tydlig och lokal marknad har det väckts en del frågor kring den nya strategi Iver valt.

Under sommaren 2021 sålde också EQT Iver till brittiska ICG, som klev in med ambitionen att skapa en stark nordisk spelare med europeiska tillväxtambitioner. Strax därefter genomfördes en stor omorganisation av verksamheten, där bolagets fyra regioner Öst, Syd, Väst och Norge fimpades för att istället ha en organisation som utgår från kundernas storlek. Och efter det har det fortsatt gro ett missnöje internt.

Enligt vad Computer Sweden erfar är ett tydligt exempel på det, och något som även märkts hos kunderna, den centralisering som bolaget gjort av kundsupporten. Från att man tidigare hade mindre supportteam dedikerade till kunderna inskrivna i avtalen har man nu gjort om den delen. Och där har inte bara medarbetarna reagerat, även kunderna har upplevt att de kundansvariga man tidigare kände personligen har hamnat längre bort, och att man snarare reducerats till ett kundnummer.

Tar en stund att landa

När Computer Sweden kontaktar Iver för att ställa frågor om vd-bytet är det Maria Lagerstam, som nyligen anställdes på Iver som chef för People & Culture, företaget lyfter fram som talesperson. Hon betonar att hon bara varit på bolaget i sex veckor. Hennes uppdrag är att bygga bolagets kultur, ett uppdrag som är extra viktigt på ett bolag som utgörs av många tidigare självständiga bolag, där de flesta är vana att jobba utifrån sin egen modell. Hon bekräftar att det blivit en del ändringar i samband med omorganisationen, men säger att Iver fortfarande vill vara lokal i sin affärsmodell.

Maria Lagerstam
Maria Lagerstam.

– Vi har gjort en omorganisation. Då kan det bli vissa saker som dyker upp, men vi vet att det finns ett stort engagemang mot kunden och ett stort engagemang hos våra medarbetare. Kundteamen ser lite annorlunda ut, där det finns olika kunder i olika team. En ny organisation tar alltid en stund att landa, säger hon.

Så ni har inte satsat på fel affärsmodell genom att köra en central modell för alla kunder istället för att ha mer självständiga chefer lokalt?

– Det vi har gjort är att genomföra en strukturförändring där vi går från att ha en geografisk leveransmodell till att nu ha en kundkategoribaserad modell. Det gör vi för att ge våra kunder bättre tillgång till hela Ivers kompetens och tjänsteportfölj samt ge rätt fokus till såväl mindre som större kunder med mer komplexa behov.

Har ni tappat många kunder?

– Visst händer det att kunder lämnar oss vilket förstås inte är bra men det händer i alla branscher och även hos våra branschkollegor. Vi fortsätter att vinna nya, ofta rätt stora kunder.

Det är inte risk att det har blivit lite för mycket nytt på en och samma gång?

– Det är konstant förändring och det handlar om hur bra vi är på att hantera de förändringarna

Vad vill Iver vara framöver, ett stort bolag som satsar på stora kunder, eller en lokal spelare med styrka och lokal närhet?

– Vi är en ledande nordisk digital transformationspartner med ett starkt multi-cloud-erbjudande. Vi har just nu ett starkt fokus på Sverige och Norge, vi är nära våra kunder och pratar lokala språk. Vi är 1700 medarbetare och vi är övertygade om att det finns en plats för en leverantör av vår storlek där vi kan vara en relevant leverantör till stora verksamheter med verksamhet i Europa och världen men även till mindre verksamheter där vi är nära geografiskt och kulturellt.

Fem områden

Iver utgörs i dag av många olika delar, där man själva delar in verksamheten i fem områden.

Det första är Digital innovation, som främst utgörs av det nylanserade konsultbolaget Accelerate at Iver. Nummer två är Moln och infrastruktur, där man vill hjälpa kunderna till molnet utifrån ett molnagnostiskt tankesätt. Den tredje delen handlar om Cybersäkerhet, där man erbjuder kunderna olika typer av säkerhet beroende på vad de efterfrågar. Det fjärde erbjudandet kallar man Modern arbetsplats, vilket består av en komplett digital arbetsplatslösning för företagen. Den femte delen är Cleura, som profileras som ett europeiskt moln för kunder som har behov av regelefterlevnad.

Det är en ganska spretig palett, hur sammanfattar ni det utåt på ett enkelt sätt?

– Det kanske kan verka så, men tvärtom hänger hela erbjudandet ihop på ett väldigt genomtänkt sätt. Många av Ivers kunder jobbar med digital omvandling av sina verksamheter. Det är ett innovativt och spännande arbete som kräver kunskap om kundens verksamhet samtidigt som man behöver kunskap om ny teknik. I Accelerate har vi samlat den här typen av förmågor, svara Maria Lagerstam och utvecklar.

– Vi är övertygade om att framgångsrik digital transformation är beroende av innovationskraften som finns i molnteknik. Vi vill därför aktivt hjälpa våra kunder till molnet, men fokuserar på teknik snarare än en specifik molnplattform, vilket gör att vi profilerar oss som molnagnostiska. Bästa lösning för varje kund, helt enkelt.

Men det är som sagt inte bara kunder som varit missnöjda. Det har även varit en hel del anställda som lämnat Iver.

– Arbetsmarknaden generellt har varit ganska rörlig, särskilt under pandemin. I samband med att de förändringar som gjorts hos oss nu börjar landa så kan vi se att folk stannar. Det var en förändring i samband med en volatil arbetsmarknad, men nu ser vi att det har stannat av, säger Maria Lagerstam, som säger att ambitionen framöver är att bli branschens bästa arbetsgivare.

Hur ska ni bli det?

– Det är min sjätte vecka på jobbet, men vi ser att det finns ett antal områden. Vi kan utveckla ledarskapet, satsa mer på kompetensutveckling och jobba mer med employer branding och säkerställa att man vill börja, stanna och utvecklas hos oss. Det är därför man har tillsatt min roll. Det finns en nyfikenhet att vilja vara Iver, och nu finns möjligheten att göra det och det är det vi ska bygga på

Kommer det stoppa personalflykten?

– Man vill aldrig att medarbetare ska lämna. vi vill alltid att folk ska vara här och trivas. Och vi känner ingen oro, snarare ett enormt engagemang för att många vill stanna och utvecklas.

Hur mycket av förändringarna beror på ICG:s intåg, hur involverade har de varit?

– De är involverade på ett bra sätt. Det är en stor stabil ägare med resurser. De är lagom involverade och vi får stöd utifrån det vi behöver, men de är inte involverade i den dagliga driften.

I dag har Iver 1 700 anställda, av vilka 1 500 sitter i Sverige. Den nya vd:n börjar direkt och kommer vara baserad i Stockholm. Maria Lagerstam tonar ner att det skulle finnas någon dramatik kring vd-bytet.

– Det var ett naturligt steg för Carl-Magnus att gå vidare. Han har bestämt sig för att lämna efter tre och ett halvt år, en intensiv period med många förvärv. I samband med det har vi letat efter en ny vd, som ska leda oss igenom nästa fas, säger hon och är mycket nöjd med ersättaren.

– Juko är en bra och stabil ledare, och nu ska vi få till en förändring och få in kraft och energi. Han börjar direkt och ska besöka alla kontor, medarbetare och kunder. Det är en bra person med rätt bakgrund och nu ska vi få ut effekterna och hitta möjligheter för kunderna.

Vad är det i hans bakgrund som gör honom rätt för uppdraget?

– För det första har han varit i flera verksamheter med förvärv och integration, där man lyckats samla ihop och skapa något gemensamt, och det passar bra i den fasen vi är i. Dessutom har han en bra bakgrund inom infrastruktur och it-säkerhet.

Finns det fortfarande en integrationsskuld hos er där det krävs mer jobb?

– Det gör det i många bolag under en längre tid, det är en resa som pågår. Vi är på en integrationsresa och har tagit stora steg, men en stor integration tar alltid några år.

Det har gått tungt ekonomiskt också, och ni har inte nått de önskade målen, det är inte därför ni byter vd?

– För oss, precis som för många andra, har 2022 innehållet omvärldsfaktorer som förändrat förutsättningarna för vår bransch. När pandemin släppte taget tillkom Ukrainakrisen som får konsekvenser för oss alla. En global ekonomisk nedgång, ökande inflation och högre räntor i kombination med valutarörelser och elpriser påverkar vår verksamhet negativt. Samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna förändrats är våra kunders behov av de tjänster och den kompetens vi tillhandahåller större än någonsin. Det handlar återigen om hur bra vi är på att hantera förändring.

Carl-Magnus Månsson är inte det enda avhoppet som skett nyligen. Finanschefen Jens Lööw lämnade redan för några veckor sedan och strax därefter lämnar alltså även vd:n. Finanschefsrollen är redan löst med en intern rekrytering.

– Jonas Winberg tar över och är väl förberedd. Han kan Iver väl, så vi får en ny stark cfo med bra kunskap om verksamheten, säger Maria Lagerstam.

Så det är ingen schism som ligger bakom att båda lämnar nästan samtidigt?

– Det är bara slumpen att det blev samtidigt. De har var för sig tagit ett beslut att göra något annat. Tre och ett halvt år är en ganska naturlig cykel när man har gjort ett bra jobb och är redo för nästa steg.