Hög inflation och stigande räntor slår hårt mot techsektorn och under senare tid har hundratusentals anställda sagts upp – bara de senaste månaderna har företag som Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Salesforce, SAP och IBM dragit ner med tusentals personer vardera.

Och nu är det Accenture som meddelar att 2,5 procent av personalstyrkan ska bort, motsvarande 19 000 jobb, rapporterar Reuters.

”Vi förväntar oss att över hälften av dessa avgångar kommer att bestå av personer från våra icke fakturerbara supportfunktioner”, skriver Accenture i det uttalande bolaget har gjort i samband med neddragningarna.

På svenska Accenture meddelar man att det är för tidigt att säga hur åtgärderna kommer slå här, och hänvisar även där till det globala uttalandet. I dagsläget har den svenska verksamheten cirka 1500 anställda.

”Siffrorna kan variera beroende på marknad och land, som en följd av olika storlek och tillväxt, och bör inte tas som en siffra som gäller för alla geografiska områden”, framkommer det från uttalandet.

Neddragningen kommer efter att Accentures prognos pekar på vikande intäkter framöver. Nu räknar man med en årliga intäktstillväxt på mellan 8 och 10 procent, jämfört med den tidigare prognosen om en ökning på 8 till 11 procent.