Gruvföretaget Boliden har sett ett behov av en integrationsplattform som enkelt klarar av att hantera både molnet och verksamhetens on-prem-baserade data. Valet föll på HiQ:s Frends, och nu är det dags att flytta, ett uppdrag som landar hos konsultbolaget Enfo.

Enfos uppdrag blir att underhålla, utveckla och förbereda den befintliga integrationsplattformen inför kommande flytt från den nuvarande IBM-baserade lösningen.

Bytet av integrationsplattform kräver både planering och resurser och Boliden bestämde därför tidigt i processen att lägga över driften av IBM-plattformen externt. Eftersom Boliden haft ett samarbete med Enfo sedan tidigare vägde det tungt i val av leverantör. I samarbetet med Enfo får Boliden dessutom en och samma kontaktyta.

– Vi har arbetat länge med Boliden och känner väl till vilka behov verksamheten har. Det är en verksamhet med stora behov av ständig uppkoppling och med högt säkerhetstänk. Att få vara med och ge stöd under en sådan här viktig och spännande period är oerhört inspirerande, säger Magnus Strömer, som är ansvarig för affärsenheten Integration på Enfo, i ett pressmeddelande.