I september gick de två svenska videobolagen Quickchannel och Screen9 samman för att satsa på offentlig sektor. Nu tar man nästa steg på den resan.

Det sker tillsammans med öppen källkods-konsulten Redpill Linpro. Via ett nordiskt partnerskap ska man nu lansera en tjänst för digitala stormöten och andra webbsändningar. Quickchannels teknik ska integreras i mötestjänsten Jitsi, och den nya videotjänsten kommer driftas på Redpill Linpros nordiska moln samt från Quickchannels driftnoder inom EU.

– Behovet av att sprida rörlig digital information till stora grupper ökar hela tiden och är drivkraften för detta partnerskap. Genom att integrera Quickchannels teknik för streaming av exempelvis stormöten i vårt erbjudande för den digitala arbetsplatsen, kan kunder nu maximera värdet av tekniken. Dessutom får de både bättre ljud och bild än vad tidigare lösningar erbjudit, säger Fredrik Svensson, affärsutvecklingschef på Redpill Linpro i ett pressmeddelande.

Enligt bolagen har stor vikt lagts på att tjänsten ska vara GDPR- och WCAG-kompatibel, för att kunna vara ett alternativ till Microsoft Teams för offentlig sektor i Norden.

– Kombinationen av Redpill Linpros tekniska kompetens och förståelse för offentlig sektors digitalisering i Norden, och våra tjänster för video och rörligt innehåll till många är en värdefull kombination. Sammantaget kommer den att skapa förutsättningar för offentlig sektor att bygga ett bättre digitalt samhälle, säger Joakim Rosenqvist, partnerchef på Quickchannel.