Sverige är en stor exportör av el, men under höglasttimmarna morgon och kväll, då 4,5 miljoner hushåll samtidigt drar i gång morgonbestyr respektive lagar middag, då sviktar elsystemet. Systemets flexibilitet har alltid litat på att stora producenter och förbrukare kan variera sin produktion respektive förbrukning.

Men det räcker inte då systemet numera pressas hårdare än förut, fler måste kunna stödja effektbalansen. Digital teknik gör det möjligt även för vanliga hushåll att bidra till flexibiliteten, både genom förbrukning och produktion. Det som behövs är att regeringen och dess myndigheter helhjärtat bejakar digitaliseringen.

Fortfarande har de flesta hushåll inte avtal för att mäta förbrukningen per timme, och många saknar också elmätare som klarar det. Det saknas alltså ekonomiska skäl och ibland tekniska möjligheter att variera efterfrågan. Energimarknadsinspektionen har konstaterat att elföretagen inte alltid klarar att, om kunden begär det, byta till en smart elmätare på lagstadgade tre månader. Det går helt klart för långsamt att ställa om elmarknaden från passiv till aktiv förbrukning.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Kanske beror det på att Sverige länge levt i en bubbla av låga elpriser och säker drift. Den bubblan har Ukraina-kriget effektivt punkterat. Nu är det dags att snabbt ställa om till en digital och decentraliserad elmarknad där hushållen bör få en viktig roll. Tre utvecklingar flyter samman och skapar enorma möjligheter:

  • Med nya elmätare som klarar timprisavtal och med smarta eltjänster kan hushållen automatiskt styra värmepumpar och elbilsladdare till billiga timmar
  • Elbilarnas stora batterier kan lagra el och skicka tillbaka den till hushållet (Vehicle to Home) eller till elnätet (Vehicle to Grid) då det råder effektbrist och priserna är höga
  • Hushållen skaffar solpaneler för att kapa sina elräkningar, men de kan också, direkt eller via mellanlagring i batterier, sälja el till hela systemet

Varje hushåll agerar på mikronivå, men miljoner sammankopplade solpaneler, värmepumpar, elbilsladdare och batterier kan bli effektiva leverantörer av efterfrågeflexibilitet och fungera som så kallade Virtual Power Plants, VPP, något som kan få stor betydelse för elsystemet och hålla priserna nere.

Sveriges energisystem är under press, och värre blir det. Energiföretagen spår fördubblad elförbrukning till 2050. Produktionen måste byggas ut kraftigt samtidigt som det pågår en märklig debatt om fokus ska vara på vindkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft eller energieffektivisering. Med tanke på de fastlåsta positionerna i den politiska energidebatten och våra tröga tillståndsprocesser, får vi vara glada om det blir någonting alls.

Under 2023 och 2024 byter EU prissättning av el från per timme till per femton minuter. Det ger ännu större möjligheter för elkunderna att mer exakt styra sin förbrukning från tider då elsystemet är pressat till då det råder bättre balans, samtidigt som de kan spara stora pengar.

Energisystemet är pressat när rysk olja och gas ska fasas ut och ny produktion byggas upp. Under de närmaste åren är det enda som kan bevara elsystemets balans att vi kan kapa effekttopparna. Men regeringen och dess myndigheter måste bejaka digitaliseringen genom att skynda på bytet av hushållens elmätare och se till så att alla aktörer på elmarknaden bejakar en digital och decentraliserad elmarknad.

Tanmoy Bari, vd Greenely