Chat GPT och liknande AI-verktyg har mött stort intresse och öppnar många nya möjligheter. Men alla möjligheter som följer med de stora språkmodeller som ligger till grund är inte av godo och det är något som Europol lyfter fram i en ny rapport. 

Samtidigt som kapaciteten hos de här stora språkmodellerna som exempelvis Chat GPT vilar på förbättras så är utsikterna dystra vad gäller hur även brottslingar kan använda dem skriver EU:s gemensamma polisbyrå.

Tre områden pekas särskilt ut i rapporten.

Det första är bedrägeri och manipulation där Chat GPT:s förmåga att skriva realistisk text lämpar sig särskilt för nätfiske. Inte minst för att den kan härma enskilda personers språk och på så sätt skapa förtroende hos de potentiella offren.

Det andra är desinformation. Chat GPT kan producera text mycket snabbt och i stor skala vilket gör att det är enkelt att generera meddelanden med specifika budskap.

Det tredje området är cyberbrottslighet och möjligheten att producera skadlig kod som att personer som inte har så mycket teknisk kunskap kan använda.

Läs också: Cyberexperterna: Här är de största riskerna med ChatGPT