Antalet svenska patentansökningar till Europeiska Patentverket, EPO, ökade med 1,8 procent under 2022. Och den svenska utvecklingen är särskilt stark inom it-området. Antalet ansökningar inom datorteknik ökade under fjolåret med hela 64 procent.

Sverige hamnade på tionde plats bland länderna med flest patentansökningar. Räknat till antalet patentansökningar i förhållande till befolkningens storlek blir det dock en andraplats, efter Schweiz.

Totalt lämnade svenska företag och uppfinnare in 5 036 patentansökningar till EPO. Det är den högsta svenska siffran någonsin och alltså en ökning med 1,8 procent. Sveriges ökning var större än EU-snittet, som låg på –0,5 procent. Den var dock inte lika stor som den genomsnittliga ökningen globalt, som landade på 2,5 procent. EPO tog totalt emot 193 460 patentansökningar under 2022.

Majoriteten av patenten från Sverige handlade om digital kommunikation, och som vanligt är det tack vare Ericsson. Telekomjätten är placerade sig på en femte plats i rankingen över företag med flest patentansökningar till patentverket. Ericsson lämnade in 1 827 patentansökningar under 2022, vilket är 3 procent färre än 2021.

Fakta

Här är de länder som lämnat in flest patent per 1 miljon invånare

1. Schweiz 1 031
2. Sverige 482
3. Danmark 453
4. Nederländerna 387
5. Finland 386

Och här är de fem företag som lämnat in flest patent

1. Huawei 4 505
2. LG 3 510
3. Qualcomm 2 966
4. Samsung 2 874
5. Ericsson 1 827

Källa: Europeiska Patentverket