Videokonferenstjänsten Zoom har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Open AI, företaget som är mest känt för den populära chattboten Chat GPT.

Som en följd av det nya samarbetet kommer Zoom att lägga till en rad AI-funktioner i kompanjonsprogrammet Zoom IQ inom kort.

Bland annat kommer det bli möjligt att få hjälp att skriva inlägg eller mejl med en viss ton, till exempel formell, informell, humoristisk, sarkastisk eller seriös. Dessutom kan du välja om texten ska vara lång, kort eller mittemellan.

Det kommer även bli möjligt att be Zoom IQ att sammanfatta vad som har hänt om du kommer in sent till ett möte.

Vill du veta mer om nyheterna kan du ta del av ett blogginlägg på Zooms webbplats.