Användningen av generativ AI som Chat GPT kommer att höja många länders BNP, men samtidigt påverkas mängder av jobb. Det säger investmentbanken Goldman Sachs i en rapport.

Så mycket som en fjärdedel av allt arbete som görs i USA och Euro-zonen är föremål för automatisering, skriver investmentbanken Goldman Sachs i en ny rapport som undersöker konsekvenserna av generativ AI som Chat GPT. Det rapporterar Financial Times.

Enligt bankens analytiker kan de nya verktygen öka produktiviteten som på sikt höjer BNP i de största ekonomierna med 7 procent över en tioårsperiod. Men det kommer också att slå mot arbetsmarknaden – motsvarande 300 miljoner heltidsjobb kommer att påverkas enligt bankens beräkningar.

Jurister och administrativ personal är yrkena som pekas ut där risken att automatiseras bort är störst. Men även om två tredjedelar av alla yrken har delar som kan automatiseras spår banken att de flesta kommer att få se mindre än hälften av sina arbetsuppgifter automatiseras – vilket kan betyda att man ändå får behålla jobbet.

De som jobbar med fysiska arbetsuppgifter eller utomhus påverkas inte av AI-vågen, säger Goldman Sachs.

En tidigare rapport från Open AI och University of Pennsylvania landade i slutsatsen att 80 procent av alla jobb kommer att påverkas av Chat GPT-liknande verktyg.