Så sent som i mitten av mars släppte Microsoft en uppmärksammad AI-assistent för sina Office-applikationer.

Nu bygger de vidare på den här idèn med en assistent som ska kunna ge svar på säkerhetsrelaterade frågor.

Under gårdagen lanserade Microsoft Security Copilot, som riktar sig mot säkerhetsavdelningar för att göra deras arbete snabbare och effektivare. Verktyget, som bygger på OpenAI:s GPT-4-teknik, ska ge säkerhetsexperter konkret information för att de ska kunna identifiera och bygga skydd mot cyberattacker. Det finns tillgängligt i en stängd förhandsversion.

I ett pressmeddelande skriver Microsoft att experter på en säkerhetsavdelning med hjälp av Copilot ska få bättre möjligheter att se vad som händer i deras it-miljö, att de ska kunna dra lärdomar från befintliga data och kunna bedöma hotfull aktivitet. Baserat på detta ska kunna fatta mer informerade beslut snabbare.

Microsoft uppger vidare att assistenten ska kunna fånga upp detaljer som missats i helheten och den ska också göra så att säkerhetsavdelningar av mindre storlekar får tillgång till förmåga och kompetens som speglar större verksamheter.

För att skapa uppdaterade hotbildsanalyser ska ”andrepiloten” kombinera verksamhetens egna säkerhetsdata med Microsofts globala information. De uppger till exempel att de tar emot mer än 65 biljoner hotsignaler varje dag och blockerar fler än 25,6 miljarder stöldförsök av lösenord varje sekund.

Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef på Microsoft Sverige, säger i en kommentar till lanseringen:

– Att jobba med cybersäkerhet idag innebär ofta att befinna sig i en konstant uppförsbacke, en asymmetrisk kamp mot outtröttliga och skickliga angripare där oddsen är emot oss. Med Security Pilot skiftar vi maktbalansen tillbaka till oss som jobbar med cybersäkerhet. Security Pilot är den första generativa AI-säkerhetslösningen som låter oss bedriva säkerhetsarbete med AI:s hastighet och skala.