Detta i stället för att skapa en ny enhet som helt skulle vara inriktad på tekniken. Det här framkommer i ett policydokument som den brittiska regeringen publicerat. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Därmed verkar landet gå en annan väg än EU som arbetar med en horisontell AI-lagsiftning och med att skapa ett AI-kontor.

Storbritannien vill undvika allt för omfattande lagstiftning eftersom det kan hämma innovation och de vill i stället ha en mer ”anpassningsbar” strategi baserad på breda principer som säkerhet, transparens.

Den brittiska regeringen uppger att den snabba AI-utvecklingen både kan förbättra produktiviteten och frigöra tillväxt, men att det också finns risker gällande människors integritet, mänskliga rättigheter och säkerhet.