Traditionellt brukar det hända mycket på outsourcingmarknaden under tuffa tider. För att spara kostnader lägger företagen ut sin it för att i stället lägga krutet på kärnverksamhet, som det brukar heta.

Det här gäller dock inte i rådande lågkonjunktur, åtminstone inte hittills, att döma av årets stora nordiska outsourcingundersökning från PA Consulting och Whitelane Research.

De har utvärderat 750 it-outsourcingaffärer i Norden och 1400 molnaffärer. Totalt har 25 outsourcingleverantörer och 12 molnleverantörer utvärderats och betygsatts utifrån kundnöjdhet.

Vad som går att konstatera är att köparsidan inte planerar att öka sin it-outsourcing.

– Det här är en trend som pågått under det senaste decenniet, men det har faktiskt blivit ännu tydligare i år. Det är allt färre som planerar att öka sin outsourcing i Norden, säger Peter Wardell, sourcingexpert på PA Consulting.

Varför tar då inte outsourcingmarknaden fart, trots att företagen borde vara intresserade av att jaga kostnader och därtill har svårt att hitta kompetens?

– Framför allt beror det på att man vill vara mer snabbfotad, för att kunna agera snabbt om det sker förändringar på marknaden. Organisationerna vill ha de kundnära tjänsterna internt och de vill inte lägga ut kunskapen om sina kunder, produkter och tjänster.

Stark säkerhetstrend

Ett annat viktigt skäl är att organisationerna vill ha stabilitet i de interna teamen.

– Man kan se att det de däremot vill lägga ut mer av är de mer standardiserade applikationerna, som logistik, HR och affärssystem, men också arbetsplatsplatstjänster och nätverkstjänster.

grafik outsourcing
(Klicka för att förstora bilden) Källa: Whitelane Research / PA Consulting

Totalt planerar 20 procent av de nordiska organisationerna att outsourca mer, vilket kan jämföras med 26 procent förra året. Lika många, 20 procent, planerar att outsourca mindre, det vill säga att plocka tillbaka it. Den andelen däremot är ökande över tid.

En annan viktig aspekt i det här är att säkerhetstrenden är så stark just nu, säger Peter Wardell. Det är iögonfallande hur företagen prioriterar it-säkerheten, vilket har att göra med den skakiga omvärlden.

Också detta kan innebära att intresset för att outsourca mer minskar.

– Företagen vill bygga upp egen kompetens. Inom säkerhet måste man också ha egen kompetens för att kunna vara en bra beställare.

– Vi kan se att organisationerna plockar hem vitala delar av säkerheten, tillägger kollegan Peter Davidson, också han sourcingexpert på PA Consulting.

Färre jätteaffärer

Förutom säkerhet prioriterar organisationerna investeringar i automation, enligt undersökningen. Framför allt handlar det om att kunna dra nytta av de tekniska verktyg som finns inom områden som AI och maskininlärning.

En annan tydlig sak de senaste åren är att det verkar slut på de här megaaffärerna?

– Det har flera förklaringar, säger Peter Wardell. Fler satsar på multisourcing i kombination med insourcing. Men framför allt är det så att om man gör en större förändring i affären i dag, så lägger man den i molnet. Då blir det mindre kvar till de stora spelarna som har de största driftskontrakten.

Bland de företag som ändå planerar att outsourca mer, så är tillgången till kompetens den största drivkraften. 64 procent uppger att det är skälet att lägga ut. Det är kanske inte helt överraskande mot bakgrund av den kompetensbrist som råder på it-området.

Skalbarhet är det näst vanligaste skälet och först därefter kommer kostnadsreduktion.

Nordiska leverantörer i botten

Hur nöjda är då kunderna med sina leverantörer? Snittet ligger på 73 procent, vilket Peter Wardell och Peter Davidson anser är en bra siffra. Det är dock stor skillnad mellan de olika leverantörerna. TCS, Infosys och Accenture ligger i topp med en kundnöjdhet i Norden på 81 procent.

I botten ligger de nordiska leverantörerna KMD (65 procent), Tietoevry (66 procent) och IBM-avknoppningen Kyndryl (66 procent).

– Det som kännetecknar de leverantörer som ligger bra till är att de presterar bra på account management eller kundhantering, säger Peter Wardell. Det handlar väldigt mycket relationer, de tar hand om sina kunder och reagerar snabbt på nya behov.

– Leverantörer som har det jobbigt är i regel sådana som har stora interna transformationer. Det har vi kunnat se upprepade gånger. Går företagen in i en förändring vänder de blicken inåt och får en dipp i kundnöjdheten.

Fakta

Här är leverantörerna i Norden som kunderna är mest – och minst – nöjda med (procent inom parentes):

1. TCS (81)
2. Infosys (81)
3. Accenture (81)
4. Epam (80)
5. Deloitte (78)
6. Cognizant (77)
7. Wipro (77)
8. Fujitsu (76)
9. Tech Mahindra (75)
10. Orange Cyberdefence (75)
11. Atea (74)
12. Atos (73)
13. Sopra Steria (73)
14. Capgemini (72)
15. DXC Technology (72)
16. HCL Tech (72)
17. CGI (71)
18. LTI Mindfree (70)
19. GTT (70)
20. Orange Business Services (70)
21. IBM (68)
22. NNIT (67)
23. Kyndryl (66)
24. Tietoevry (66)
25. KMD (65)

Källa: Whitelane Research / PA Consulting