MSB:s cybersäkerhetsenhet Cert.se manar till ökad vaksamhet ute i kommuner och skolor efter att flera fall av nätfiske upptäckts.

I de mejl som angriparna skickar ut till kommuner och skolor uppmanas användare att uppdatera sina konton i Outlook Web App för att de inte ska stängas.

Enligt MSB;s cybersäkerhetsenhet Cert.se framstår mejlet som trovärdigt men man kyfter också fram att det finns exempel på "Google Translate-översättningar".

Ett utdrag ur texten lyder: "Kära kollegor, vi uppgraderar för närvarande till alla aktiva OWA Outlook- och webbmailkonton, du måste initiera uppgraderingen manuellt genom att besöka PORTAL-OUTLOOKWEB [med tillhörande falsk länk] för att slutföra uppgraderingen automatiskt. Uppdateringen kommer att vara giltig från [dag x till y] mars 2023."

Sveriges Radio Norrbotten rapporterade i veckan att Piteå kommun drabbats av en nätfiskeattack som tvingar dem att stänga ner mejlkontona fär 1 500 anställda.

It-chefen Eva WIkström säger till radiokanalen att de snabbt fick fram listor på vilka som fått mejlet, men eftersom de inte kunde säkerställa vilka som klickat på länken och angivit sina uppgifter så togsbeslutet att nollställa samtliga som fått mejlet. Nu pågår arbetet med att hjälpa alla användare att byta lösenord.