Det har varit tyst ett tag kring Googles planer på ett datacenter i Horndal. Bolaget har meddelat att en molnregion ska öppnas i Sverige, men har inte velat bekräfta att man ska bygga datacenter, något Mark- och miljödomstolen gav klartecken till i juni 2021.

Nu har bolaget tagit nästa steg mot att börja bygga. It-jätten har lämnat in en markansökan för schaktning och fyllningsarbeten på det område man köpt i Horndal. Det framgår av handlingar som lämnats in till V-Dala miljö- och bygg, som Avesta Tidning tagit del av.

I december framkom det att Google vill bygga en ny väg in till sitt område, men det har stött på stort motstånd från de boende i området. Google har också sökt tillstånd för trädfällning och skogsarbeten samt för en del markarbeten, vilka riskerar att försämra markens möjligheter att släppa igenom vatten.

Frånn Googlehåll är man fortfarande förtegna. Avestas kommunalråd Blerta Krenzi (S) svarar ”Inga kommentarer” på Avesta Tidnings fråga om vad den nya marklovsansökan betyder. Hon hänvisar till att mer information kommer att lämnas i samband med en företagsfrukost som ska hållas idag.