Det var i november som Norrköpings kommun drabbades av ett intrång i sin it-miljö. Nu väljer kommunen att visa vad som hände. Och det gör man med hjälp av en film som beskriver hur kommunen jobbade under attacken.

– Hela personalstyrkan koncentrerade sig på att upprätthålla den dagliga verksamheten. Tiden som följde har präglats av återuppbyggnad. Jag vill tacka alla medarbetare som har genomfört sina vardagliga arbetsuppgifter, många gånger på helt nya och analoga sätt, säger kommundirektör Anna Selander i ett pressmeddelande.

Kommunen konstaterar att det började med att e-postsystemet larmade om onormal nätverksaktivitet, och strax därefter upptäckte man att intrånget var betydligt allvarligare och påverkade alla som arbetar inom kommunen.

– Man hade helt enkelt tillförskaffat sig full kontroll över vår miljö och satt på huvudnyckeln och kunde därmed göra exakt vad man ville, säger digitaliseringsdirektör Anna Drotz.

Det är hon och Niklas Ohrmér, enhetschef för datacenter och applikationsdrift, som i filmen berättar om det intensiva arbetet och de lärdomar man dragit av det inträffade.

– Vi fick till en bra organisation för arbetet ända från högsta strategiska nivå med kommunledning, den taktiska nivån, med samverkan mellan säkerhet och digitalisering, och på den operativa nivån där alla gjorde sitt yttersta för att motverka det här angreppet, säger Niklas Ohrmér.