EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger inför sin resa till Kina nästa vecka att europeiska företag måste hindra att känslig teknik kommer i kinesiska händer.

Enligt von der Leyen har EU redan vidtagit en rad åtgärder för att skydda sina säkerhetsintressen, men EU bör också se över den högteknologi som man delar Kina. Kommissionen ska senare i år lägga fram förslag till åtgärder för att kontrollera utgående investeringar i viss känslig teknik.

– Kinas förändrade politik kan kräva att vi utvecklar nya försvarsverktyg för vissa kritiska sektorer. Om man inte kan utesluta dubbla användningsområden eller om mänskliga rättigheter kan drabbas, måste det finnas en tydlig linje för att avgöra om investeringar eller export ligger i vårt eget säkerhetsintresse, säger hon till nyhetsbyrån AP.