I dag har Betalningsutredningen lämnat över sitt betänkande till regeringen. En av de frågor som utretts är behovet av en svensk e-krona. Och svaret från utredaren Anna Kinberg Batra blir att det inte är något som behövs just nu.

– Jag ser inte att det finns tillräckliga samhällsbehov av en ny e-krona idag. Det finns argument för men viktiga frågor behöver besvaras inte minst när det gäller den finansiella stabiliteten, säger hon vid dagens presskonferens.

Riksbanken startade ett e-kroneprojekt 2017 och har också genomfört en pilot där den andra etappen avslutades förra året.

Stort förtroende

Utredarens bedömning grundas i att förtroendet för den svenska kronan är stort och att även om privbata banker i dag har kontrollen över digitala betalningar så står de under finansiell tillsyn och det finns statliga villkor som exempelvis statlig insättningsgaranti om det skulle krisa.

I betänkandet står det att en digital centralbanksvaluta kan därtill bidra till att öka samhällets beredskap men att ”dessa mål har staten emellertid även flera andra verktyg – i första hand reglering och tillsyn – för att uppnå”.

Digital euro förbereds

Samtidigt pekar hon på att EU tar steg för att kunna införa en digital euro och att det väntas ett lagförslag kring det redan i år. Något som ”väcker frågor om en digital euro på längre sikt skulle kunna leda till att euron används för betalningar i Sverige i större omfattning. En sådan utveckling skulle kunna göra penningpolitiken mindre effektiv och försvåra arbetet med finansiell stabilitet”.

Därför vill Anna Kinberg Batra att Riksbanken återkommer med en framställning kring om det finns tillräckliga skäl att införa en e-krona till riksdagen redan nästa år.

– En ny riksbankschef har tillträtt så jag tycker att de har ett ganska bra tillfälle att ta ett nytt grepp om frågan, säger hon.

I betänkandet lyfts också allmänhetens förtroende fram som helt avgörande för att en eventuell e-krona ska bli trovärdig.

– Att Sveriges riksbank ligger i internationell framkant inom det här området är positivt och gör mig stolt och det finns många värdefulla kunskaper och insikter från deras arbete som vi kan använda.

En mängd förslag

Betalningsutredningen kommer också med en mängd förslag som bland annat handlar om att ge fler tillgång till digitala betalningar, att öka säkerheten och att se till att det ska finnas en skyldighet att ta emot kontanter i samband med köp av läkemedel eller betalningar till staten.

Utredningen ser också ett behov av att öka den finansiella förståelsen för digitala betalningar och anser att finansiell folkbildning tydligare behöver ingå i Finansinspektionen uppdrag.

– Gränserna mellan betalningar och krediter luckras upp när vi använder digitala moln. Betalningarna känns inte fysiskt och kanske inte heller mentalt och då blir det svårare att navigera än när vi hanterar kontanter och lämnar över dem fysiskt, säger Anna Kinberg Batra.

Läs också: I dag skulle handeln ha slutat med kontanter. Så varför blev det inte så?