Kyndryl är nästa bolag att vidta åtgärder för att möta de tuffa ekonomiska tiderna. De nedskärningar IBM-avknoppningen ska göra nu beskrivs som ett sätt att förbättra effektiviteten och kundservicen.

– Vi tar bort vissa roller globalt, en liten procentandel, för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. De här åtgärderna kommer göra det möjligt för oss att lägga våra investeringar på områden som direkt gynnar våra kunder och positionera Kyndryl för lönsam tillväxt, säger en talesperson för Kyndryl enligt Networkworld, dock utan att ange någon exakt siffra på hur många tjänster som ska bort.

Den enda siffra som kommunicerats är att det handlar om en ”låg procentsiffra”. Kyndryl har runt 90 000 anställda globalt. Hur beskedet kommer slå i Sverige och påverka den verksamhet som finns här är för tidigt att säga.

– Kyndryl ser kontinuerligt över sin kapacitet och anpassar organisationen för att återspegla kunders efterfrågan och ständigt föränderliga behov. Vårt fokus är på att fortsätta ge utmärkt service till våra kunder i regionen, att hjälpa dem dra nytta av innovation och ny teknik, säger bolagets svenska kommunikationschef Lennart Malm.