Italiens dataskyddsmyndighet har inlett en granskning av AI-verktyget Chat GPT som utvecklats av Open AI efter att det ska ha utsatts av en dataläcka den 20 mars där användarnas konversationer och betalningsinformation påverkades, rapporterar Euronews.

Nu har myndigheten också blockerat tillgången till Chat GPT och uppger att det innebär ”en tillfällig begränsning av behandlingen av italienska användares uppgifter gentemot Open AI”.

Chat GPT får kritik för att inte ha informerat användare vars uppgifter samlas in av Open AI och tillsynsmyndigheten ifrågasätter också att företaget har ”en rättslig grund som motiverar insamling och masslagring av personuppgifter i syfte att ’träna’ de algoritmer som driver plattformen”.

Användarna ska vara över 13 år och avsaknaden av ett filter för att kontrollera ålder kritiseras också.

Open AI får nu 20 dagar på sig att återkomma om vilka åtgärder som vidtagits för att korrigera situationen. Annars riskerar man böter på upp till 4 procent av den årliga globala omsättningen.