Regeringen satsar genom Vinnova miljardbelopp i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering de närmaste åren.

Näringsminister Ebba Busch, KD, och digitaliseringsminister Erik Slottner, KD, presenterade satsningen när de träffade företrädare för de största svenska teknikbolagen på plats hos telekomjätten Ericsson i fredags.

Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor på programmet mot de 100 miljoner som lagts på det hittills per år. Under åren 2024–2027 ska det sedan pumpas in en halv miljard kronor varje år. För varje krona som staten satsar ska sedan näringslivet gå in med lika mycket.

Avancerad digitalisering initierades 2021 och är ett samarbete mellan näringslivet i form av ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen och statliga Vinnova, som ska ”bidra till att svensk industri utnyttjar den potential som digitalisering och ny teknik medför”.

När Computer Sweden träffar digitaliseringsminister Erik Slottner säger han att regeringen nu håller på att ta ett samlat grepp om digitaliseringspolitiken. Den har varit alldeles för fokuserad på bredbandsstrategier, men han vill bredda den till att omfatta frågor som hur AI-området kan utvecklas och hur vi kan dra nytta av den tekniken eller digitaliseringen i den offentliga förvaltningen.

Apropå AI, om man kollar på de AI-lösningar som fått så stor uppmärksamhet senaste tiden är ju nästan alla amerikanska eller kinesiska – hur oroad är du över att Europa och Sverige tappar i konkurrensen och vad kan staten göra för att motverka det?

– Det här är ju ett exempel på det. Vi går in tillsammans med svenskt näringsliv och finansierar digital utveckling. Sedan arbetar vi mycket på EU-nivå med digitaliseringsfrågor för att skapa gemensamma regelverk och en gemensam digital inre marknad. Tanken är att det ska bidra till att investeringsviljan ökar.

– Jag tror att gemensam reglering kring hur man delar data och hur man utvecklar och implementerar AI-teknik är bra för investeringsklimatet.

Erik Slottner fortsätter:

– Sverige har halkat efter många europeiska grannländer. Vi låg alltid i topp tidigare men har börjat se andra länder springa förbi. Där är jag fast besluten om att vi ska springa snabbare. Till exempel 5g-utbyggnaden är viktig där.

Erik Slottner berättar att han under våren varit ute på en företagsturné i techbranschen för att få en bild av vad man kan göra med digitaliseringen och vad som pågår både i storföretag och i startups på det här området.

– När jag fick ansvar för digitalisering funderade jag mycket på vad som var statens roll, eftersom så mycket är marknadsdrivet. Men staten har en roll att stödja näringslivet i utvecklingen. Det kan också handla om att undanröja lagstiftning som ligger i vägen eller myndigheternas tillståndsprocesser som måste snabbas upp.

Även näringsminister Ebba Busch var med och presenterade satsningen på Avancerad digitalisering. Hon talade om att Sverige är ett bra exempel på att näringslivet sitter i förarsätet medan politiken sätter målen. Men hon påpekade också att det gäller att inte slå sig till ro med att vi traditionellt legat långt framme i teknikutvecklingen.

– Vi ser att behoven är nästan oändliga, den här halva miljarden per år är en bottenplatta, men sedan ser vi ju att det finns en ännu större investeringsvilja hos många av er och vi sätter stort värde på det löfte som kommit från er sida, säger näringsminister Ebba Busch apropå att företagen sagt att de kommer att satsa lika mycket som staten i programmet.

– Vi är starka på produktionssidan, men ska vi fortsätta vara det kan vi inte bara vila på en självbild av att vi är med på det här ny med teknik och med att vi har Spotify.