Vi konstaterade nyligen att det är ont om stora svenska bolag i branschen. Det är också något som Shibuya tagit fasta på. Bolaget har precis öppnat upp sitt nya datacenter i Borås, vilket enligt bolaget är en investering på 40 miljoner kronor, och med det igång vill man tydligt profilera sig som ett svenskt alternativ för säker drift i Sverige.

– Nu moderniserar vi både lokalen och infrastrukturen. Det kommer ge potential att erbjuda nya typer av tjänster, och vi kommer kunna säkerställa nya standardnivåer för de kunder som kräver mer, säger Shibuyas vd Christina Backlund om den nya satsningen.

– Det nya datacentret innebär en fördubbling av vår kapacitet och möjliggör för fler kunder att enklare kunna navigera i den hybrida verkligheten där man ofta söker lokala, svenskägda lösningar för en del av eller all sin data.

Och hon betonar att bolaget, som är en del av Pulsenkoncernen och ägs av familjen Bartholdson, gärna lyfter det svenska ägandet som en fördel.

– Vi är nog den enda i vår storlek som är helt svenskägda, och vi ser att det är fler och fler kunder som vill hitta ett svenskt alternativ. Även om vi samtidigt har jättegoda samarbeten och samarbetsmöjligheter med europeiska och amerikanska leverantörer.

Är det viktigt att profilera sig som det svenska alternativet, är det kunder som efterfrågar det?

– Absolut. men samtidigt ska man inte lägga alla ägg i den korgen. Om man har väldigt kritisk persondata eller kunddata så är vi ett riktigt bra svenskt alternativ. Vi erbjuder också en stor möjlighet att ha driften nära verksamheten, något som är intressant för kunder inom retail och logistik till exempel. Det kan också vara ett mer kostnadseffektivt alternativ i vissa fall och erbjuda en tydligare kostnadsbild över tid för särskilt tunga och kritiska applikationer.

Trenden från outsourcing till insourcing ser Shibuya på med intresse, och trots att man har ett nyinvigt datacenter har man inte något emot en utveckling mot mer insourcing.

– Det beror på av vilken anledning man gör det. Vill man vara i Sverige då är vi fortfarande ett alternativ. Vill man insourca i sin egen företagsverksamhet så tillhandahåller vi även fjärrdrift, där vi hjälper till att drifta på plats hos kunden. Det brukar till exempel vara intressant i en logistikmiljö. Vi har en field service-avdelning där vi hanterar andra kunders enheter, så vi har inte sett insourcing som ett hot mot vår egen verksamhet.

Den nya investeringen utgörs av två datacenter i Borås, som är uppkopplade mot varandra. Och precis som vanligt vid nya datacentersatsningar finns det också en hållbarhetsprofil som Shibuya vill lyfta fram.

– Vi har grön el som ingångsvärde och dessutom kommer vi använda spillvärme för att värma upp Pulsens lokaler och våra hyresgästers lokaler. Vi sitter i en gammal fabriksbyggnad från textilindustrin som nu ska värmas av spillvärmen från datacentret, säger Christina Backlund.