Gränsen för hur mycket som kan lagras på Google Drive ska ha införts i februari och ha gått vid fem miljoner objekt. Den har dock inte kommunicerats eller nämnts i några supportdokument.

Trots att gränsen troligen bara drabbar ett fåtal användare är det en oväntad begränsning och den har snabbt fått kritik. Och nu tar Google helt sonika bort den, rapporterar Android Police. 

På Twitter skriver Google att det handlar om en ”systemupdatering av gränserna för Drive-objekt” utan att nämna just fem miljoner filer. De skriver också att gränsen drabbat få personer och att de tar bort den för att de ”utforskar alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa en bra upplevelse för alla”.

Dessutom lägger de till att de ska meddela användarna i förväg om de behöver göra några ändringar.