Moderna fordon genererar enorma mängder data. Nu har det uppstått en strid mellan å ena sidan fordonstillverkare och å andra sidan en koalition av försäkringsbolag, leasingbolag, bilägande konsumentorganisationer och bilverkstäder om vilka som äger och vilka som ska få tillgång till den här informationen.

Det handlar inte bara om enorma mängder information, utan också om enorma värden. Enligt Fortune Business Insights kan värdet för uppkopplade fordonstjänster uppgå till 250–400 miljarder euro redan 2030.

Striden utspelas i Bryssel. Organisationerna inom fordonsbranschen arbetar stenhårt för att det ska komma en sektorsspecifik datalagstiftning för just bilar i samband med att EU:s Data act implementeras i maj nästa år.

De menar att en sådan måste till för att säkerställa att bilverkstäderna överhuvudtaget kommer att kunna finnas kvar och fortsätta konkurrera, men också för bilägarnas valfrihet och för att begränsa tillverkarnas möjligheter att på egen hand bestämma över och kontrollera alla fordonsgenererade data.

Vem äger informationen?

En av de svenska organisationerna som är med i det här arbetet är Sveriges fordonsverkstäders förening. Vd:n Bo Ericsson säger till Computer Sweden att dagens fordon genererar enorma mängder information, men att det i dag inte alls är reglerat vem som äger den.

– Man brukar ju prata om att data är det nya guldet och det stämmer verkligen i det här fallet. Informationen är fordonets DNA.

Detta är kärnfrågan, fortsätter Bo Ericsson. Vem äger den tekniska informationen som fordonen genererar?

– Tillverkarna säger att det är deras, jurister kan säga att det är bilägarens information. Nu kommer de stora drakarna Amazon, Google tillsammans med fordonstillverkarna kommersiellt exploatera informationen, säger han.

Ju modernare bilarna blir desto mer information genererar de. En modern bil har ungefär 100 processorer inbyggda och de används för bromskontroller, styrningskontroller, autoparkering, navigation och en mängd andra funktioner, och systemen blir bara fler ju mer autonoma bilarna blir.

Verkstäder tvingas lägga ner

Det här är en marknad som fordonstillverkarna inte kommer att ge upp frivilligt. De vill använda informationen för att hitta nya intäkter från datadrivna mjukvaruprodukter och prenumerationstjänster, och både de och branschorganisationerna arbetar nu intensivt för att påverka lagstiftarna i EU.

– Vi måste helt enkelt ha en sektorsspecifik lagstiftning just för bilar, säger Bo Ericsson. Hur ska man annars kunna driva en bilverkstad som inte är auktoriserad? Man kommer inte att få tillgång till data.

– Det finns viss information, som tillverkarna behöver för forskning och utveckling, den ska de ha. Men vi vill serva och reparera fordon samt sälja digitala tillbehör, och för att kunna göra det måste merparten av informationen vara fri.

Bo Ericsson hänvisar till undersökningar som gjorts både i Europa och Sverige. Han menar att 15–20 procent av verkstäderna i Europa kommer att tvingas stänga fram till 2030. I Sverige pekar en undersökning de själva gjort på att 30 procent av verkstäderna skulle försvinna fram till 2030, om en sådan här lagstiftning inte kommer på plats. Att siffran är högre i Sverige beror på de stora avstånden. Det blir sämre för konkurrensen, högre priser och sämre för bilägarna, fortsätter han.

– Om tillverkarna får all information kommer det att slå hårt mot konkurrensen. De kommer att kunna bestämma vilken information en verkstad kan få köpa, vad det ska kosta, hur lång tid det ska ta att leverera och så vidare.

Förslag på väg

Det är dock bråttom att få till en lagstiftning. I maj nästa år väntas Data act implementeras. Vad får då Sveriges fordonsverkstäders förening och de andra branschorganisationerna för respons i Bryssel när de driver frågan?

– Det finns en viss tröghet i politiken. Men de måste förstå vad det är som händer och vilka konsekvenser det skulle få om man fortsätter i den här riktningen.

EU-kommissionen hade från början planerat att anta regler om hur uppgifterna ska delas under årets andra kvartal, skriver nyhetsbyrån Reuters. Men de har ännu inte kommit med något lagförslag.

I början av veckan uttalade sig en talesperson för EU-kommissionen för Reuters och uppgav då att kommissionen arbetar med regler för att säkerställa rättvis tillgång till fordonsdata, men att de inte vet när de kommer att vara klara.

”Kommissionen arbetar med att förbereda ett sektorsspecifikt förslag om data i fordon. Det kommer att syfta till att komplettera förslaget till en datalag som publicerades i februari 2022", skriver de i ett mejl och tillägger att de inte kan föregripa innehållet i den slutliga konsekvensbedömningen.