Även om kristallkuleteknologin inte är perfekt ännu, så tror sig ett antal ledare inom it kunna nämna ett antal förändringar på it-arbetsmarknaden som är på plats om fem år.

It-proffs kommer att arbeta i miljöer som är mer inriktade på arbetsuppgifter än på hierarki. Det säger experter. It-proffsen kommer att förlita sig mer på automatisering och artificiell intelligens. De kommer att använda verktyg som blir allt mer flyttbara, men som ändå är kraftfulla. Men det betyder också att AI-baserad automatisering kommer att behöva en mänsklig touch. Processer och utfall måste granskas. Det skapar ett större behov av ”mjuk kompetens” inom it.

Vi tar en titt på hur it-personal kommer att arbeta och samarbeta i företag i den nära framtiden.

Automatisering med sikte på it-produktivitet

Med AI som pådrivare kommer arbete med it att bli mer och mer automatiserad de närmaste fem åren. Det anser de som är i framkanten på den utvecklingen. Vid sidan av allmänna förbättringar av processerna på arbetsplatsen kommer automatisering att spela en viktig roll i all it, inklusive programutveckling. Arbetsprocesserna på it-avdelningen kommer att rationaliseras och produktiviteten kommer att öka.

– De it-ansvariga har lett sina organisationer genom enorma förändringar på arbetsplatsen under de senaste tre åren, och det kommer bara att bli mer komplext fem år från nu, säger Saket Srivastava, it-chef på Asana:

– Organisationerna står inför en brist på resurser och kompetens. Därför behöver vi automatisering som stöd för automatisering av alldagliga, repetitiva och föga värdebringande arbetsuppgifter, så att vi kan låta kompetensen ägna sig åt mer betydelsefulla projekt.

Enligt Srivastava kommer företagen att automatisera okvalificerade arbetsuppgifter för att minska den mentala belastningen och spara tid:

– Tänk på hur du kan realisera avancerade datavetenskapliga modeller för att förstå kundernas smärtpunkter och förbättra servicen, säger han.

Jim Flanagan, it-chef på Hanscom Federal Credit Union, förutsäger att behandling av naturligt språk (natural language processing, NLP) i kombination med automatisering i nära framtid kommer att förbättra de verktyg som it-avdelningen jobbar med.

– NLP klarar av att känna igen avsikt, sammanhang och tvetydighet i skriven text och i tal, säger Flanagan:

– Våra kalendrar kommer automatiskt att planera vår arbetsdag med utgångspunkt i sådana variabler som deadlines och beräknade tidsramar. Våra inkorgar kommer automatiskt att gruppera inkommande mejl efter prioritet. De kommer att uppfatta avsändarens stämningsläge och se till att de mest brådskande mejlen uppmärksammas först. AI-baserade ”stör inte”-funktioner kommer att förhindra att vi får mejl när vi behöver koncentrera oss, och samma teknik kommer att hjälpa oss att besvara mejl fortare, ofta med minsta möjliga ansträngning från oss.

AI breddar nyttan av it-arbete

Precis som många andra experter i branschen ser Mike Hendrickson, it-chef på Skillsoft, en ljus framtid för AI på it-arbetsplatsen. Men som Hendrickson ser det ligger it-avdelningens AI-framtid i samarbete mellan it-personal och AI-baserad teknik. Och i och med att mer och mer jobb sköts av AI så kommer förmågan att förstå och handskas med människor att bli viktigare än någonsin tidigare, särskilt när det gäller felsökning i automatiserade processer.

Kim Huffman, it-chef på Tripactions, instämmer. Han säger att AI kommer att minska antalet interna supportärenden som kräver mänskliga insatser. Därmed får anställda inom supporten mer tid för mänsklig dialog.

– Vi kommer att få se hur användningen av AI ökar i programutveckling och testning. Därmed förskjuts de anställdas roll mer mot uppgifter på högre nivå och med mänsklig touch, säger Huffman.

Mike Bechtel, chefsfuturist på Deloitte Consulting, vill varna för att användning av AI för förbättring av it-driften och höjning av de anställdas produktivitet förutsätter att vi litar allt mer på tekniken.

– En breddad upplevelse av arbetslivet – rekrytering, produktivitet, utbildning och annat – är definitivt något att hålla ögonen på, med tanke på att det förtroende vi visar våra AI-kollegor kan synas häpnadsväckande, säger Bechtel:

– Högt förtroende för att AI ger oss korrekt analys och riktiga insikter kommer att vara centralt. Och för att bygga förtroende måste AI-algoritmerna vara synliga, reviderbara och kunna förklaras. De anställda måste medverka i konstruktionen och utfallet av AI. Organisationerna måste förstå att bästa sättet att nå konkurrensfördelar är att se till att det finns förtroende för tekniken.

Därtill kommer att vi allt mer förlitar oss på AI för it-support och i programutveckling som i kodning på elementär nivå och i systemadministration. Det sätter tryck på it-proffs att bredda kompetensen i mer krävande områden. Det säger Michael Gibbs, vd och grundare för Go Cloud Careers.

– I och med att artificiell intelligens tar över manuellt it-arbete måste it-personal bättra på sina kunskaper om affärer, sitt ledarskap, sin kommunikationsförmåga, emotionell intelligens och insikter i it-arkitektur, säger Gibbs:

– Världen kommer att behöva fler personer med ingående erfarenhet av it-arkitektur för att knyta de nya teknikerna närmare ihop så att affärerna maximeras.

Färdighetsbaserade team och dynamisk rekrytering

På tal om färdighet. Kraven på affärssinne och mer ingående tekniska kunskaper kommer att sammanfalla med en omställning där organisationer under de närmaste åren kommer att prioritera färdighet framför befattningar. Detta enligt undersökningar av Deloitte.

Deloittes Mike Bechtel nämner Mercedes-Benz. Biltillverkaren har, enligt honom, "organiserat en del av sin it-personal i ’kompetensgrupper’ för att få mer flexibilitet när det gäller att fördela personal till nya roller eller nya produkter”.

Bechtel säger att resultaten talar för sig själva:

– Färdighetsbaserat organisationer är mer än 100 procent mer benägna att fördela kompetens på ett effektivt sätt och 98 procent mer sannolika att hålla kvar högpresterande personal.

It-proffs som gärna byter jobb vartannat år eller så kan kanske vara precis det som framtida organisationer vill ha. Vi kanske får se en omställning i hur organisationer ser på långsiktiga karriärer, säger Bechtel:

– Företag som ligger före har redan börjat crowdsourca kompetens. De använder gigg anställda eller entreprenörer för att fylla luckor och för att frigöra inre resurser så att de kan koncentrera sig på de mest utmanande och intressanta uppgifterna. Och, vilket gläder dessa uttråkade it-proffs, vi räknar med att fler organisationer ska börja jobba så, säger Bechtel.

Full gas på distans

Pandemin satte fart på utvecklingen av distansarbetande team och hybrid team. Den trenden kommer att fortsätta, säger Bechtel. Organisationer med it-anställda som föredrar att arbeta hemifrån kommer att kunna dra fördel av att kunna rekrytera kompetens från hela världen.

– Med tanke på vilket tempo den digitala omställningen går så förväntar sig företagen mer av sina it-team och de rekryterar kompetens från hela världen, säger han:

– Många it-proffs har valt att fortsätta på distans och skapat en mer löslig arbetskraft. Faktum är att 85 procent av alla it-avdelningar planerar att jobba helt och hållet på distans eller med hybrid team framöver.

Frank Opat, chefsarkitekt på Versa Pay, ser hur supportarbete på distans utvecklas, både i omfattning och i hur jobbet utförs.

– It-proffs vet redan hur det är att vara ständigt till hands, men med ökningen av hybrid- och distansarbete börjar geografi och tidszoner att få mindre betydelse, säger Opat:

– Jag räknar med att det även fortsättningsvis finns behov av anpassning så att it-tjänster är tillgängliga dygnet runt. Jag föreställer mig att denna fortsatta efterfrågan kommer att fortsätta med att AI med behandling av naturligt språk kommer att kunna ta hand om andra ledets support och vanliga frågor, precis som vi redan ser i chattar och på webbsidor för marknadsföring och kundstöd.

Och eftersom globalt spridda organisationer blir fler under de kommande åren så tror Aref Matin, teknisk direktör på Wiley, att allt mer sofistikerade sätt att jobba på distans kommer att förbättra möjligheterna att jobba tillsammans på distans.

– Virtuellt arbete och hybridarbete är här för att stanna, säger Matin, och jag tror att det är jättebra för it-proffs. När det gäller arbetskultur är snabbaste sättet att få dem att tappa sugen att sätta ett team i en silo. På en materiell arbetsplats kan detta lätt hända. Jag hoppas att de virtuella arbetsmiljöerna har visat cheferna, inte bara fördelarna med, utan nödvändigheten av bättre koppling mellan det dagliga arbetet och affärsresultatet.

Aamir Rehman, senioranalytiker på Creative Good, ser en trend, särskilt bland yngre it-proffs, att de använder mobil utrustning för it-arbete. De vill inte vara bundna vid en dator på jobbet, eller vid ett skrivbord.

– Jag kan se hur nästa generation använder telefoner för att skriva hela dokument, säger han:

– Jag såg en kille som kodade på telefonen häromdagen. Inte C-emulatorgrejer, utan riktigt kodande. Kom ihåg att programspråk förändras. Jag ser mer och mer av detta. Det sker en förändring i hur it-proffs använder sin koncentrationsförmåga.

Och även om det är svårt att förutse hur allt detta kommer att påverka framtidens it-löner så ser Mike Hendrickson hur kombinationen av AI och distansarbete frigör budgetutrymme för it-kompetens.

– Tiden för fysisk övervakning och felrättning är förbi. Nästan allt kan göras på distans. Nu när molntjänster och stora leverantörer har blivit framtiden för it-infrastruktur så kommer det att finnas få skäl att besöka ett fysiskt kontor – åtminstone vad infrastrukturen beträffar, säger Hendrickson:

– Med kombinationen av fortsatt automatisering och användningen av molnteknik så kan organisationerna prioritera investeringar i kompetens, forskning och utveckling samt vidareutbildning framför materiella investeringar.

Hur det än blir med det ska det bli intressant att se hur de kommande fem åren utvecklar sig på it-arbetsplatserna.