För att undersöka hur många av färderna över Öresundsbron som är gröna har ny teknik installerats i betalstationerna. Genom att läsa av nummerplåtarna kan man se antalet fossilfria turer i realtid. Detta genom att betalstationens nummerplåtsavläsning matchas med fordonsregister i Sverige och Danmark. Svenska och danska bilar utgör cirka 88 procent av alla passager.

– Nu har vi ett starkt redskap för att beräkna koldioxidutsläppen som kundernas turer över bron ger upphov till, vilket vi bryr oss om i vår vision om att vara världens mest hållbara bro. Det hjälper oss att ta fram åtgärder som gör det enklare för kunderna att göra hållbara val, säger Bengt Hergart, som är anläggningsdirektör på Öresundsbron i ett pressmeddelande.

Och trenden pekar åt rätt håll, om än med små ökningar. I januari var andelen gröna passager 7 procent. I mars hade den siffran ökat till 7,4 procent. Om man bara tittar på personbilar är siffran nu uppe på 8,2 procent. Som jämförelse kan nämnas att det både i Sverige och Danmark är cirka 4 procent av personbilarna som är elbilar, enligt statistik från Trafikanalys och Danmarks Statistik.

Det är under rusningstrafik, det vill säga på morgon och eftermiddag, som andelen fossilfria bilar är högst.

– Vi ser tydligt att pendlingstrafiken är lite grönare än resten av trafiken. Vardagar på morgonen och senare på eftermiddagen är andelen fossilfria bilar 10 procent, jämfört med 7 procent i genomsnitt över dygnet, säger Bengt Hergart.