Tidigare artiklar i den här debatten:
13 mars:
 ”Sluta slösa pengar på dyra skolböcker – lär ut AI istället”
30 mars: Skolministern: ”AI och böcker står inte emot varandra”

Skolminister Lotta Edholm, att minska eller helt förbjuda skärmtid utifrån en rädsla för överanvändning eller slösurfande är en föråldrad och ineffektiv strategi. I stället för att motarbeta teknikens närvaro i våra liv, bör vi omfamna den och fokusera på att utbilda barn och ungdomar i hur man använder digitala verktyg på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Vi måste även undervisa eleverna om AI och digitalisering.

Tänk dig en individualiserad, digital lärobok för varje elev, skräddarsydd utifrån deras kunnande och behov. Dessutom alltid 100 procent uppdaterad med senaste fakta. AI kan förutom detta även förhöra varje elevs kunskaper när som helst, oavsett om läraren är där eller inte. Detta innebär en demokratisering av läxläsning där alla elever får samma möjligheter, oavsett bakgrund.

Digitala läromedel är mer kostnadseffektiva och miljövänliga än fysiska läromedel, vilket är viktigt i en tid då skolans resurser är begränsade och miljöfrågor blir allt viktigare. Genom att satsa på digitala verktyg och AI kan vi bidra till ökad jämlikhet och tillgänglighet i skolan, förutsatt att åtgärder vidtas för att säkerställa att alla elever har tillgång till teknologin.

Det är av yttersta vikt att lärare är välutbildade i att använda digitala verktyg och AI, och att de är centrala i processen för att integrera teknologin i skolan på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Att lyfta fram dåliga digitala portaler som ett argument för fler läroböcker är ju bara dumt. Det är ju bara ett bevis på att digitalisering i sig inte räcker. Det måste vara kvalité också.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Skolministern menar att forskning stöder fysiska läroböcker, men det finns också senare forskning som stöder de digitala där elever som använt digitala läroböcker presterat bättre på prov. Digitala böcker är interaktiva, anpassningsbara, innehåller sökfunktioner, tillgängliga och kostnadseffektiva på ett sätt de fysiska böckerna aldrig kan vara.

Jag blir lite orolig när jag läser skolministerns replik. Regeringen får absolut inte hamna på efterkälken inom detta område. Om vi inte anpassar oss till det gigantiska språng framförallt AI-tekniken har tagit och fortsätter som om det fortfarande vore sent 1900-tal, riskerar vi att göra Sverige en otjänst. Det är dags att omfamna AI och digitaliseringen för att säkerställa att alla elever får en kvalitativ och relevant utbildning som förbereder dem för framtiden.

Michael Ländin, ersättare i riksdagen för Socialdemokraterna i Kalmar län