Genom en strategisk investering i Raspberry Pi hoppas Sony få ut sin AI-teknik på en större marknad, rapporterar Engadget. Det handlar om att ge Raspberry Pi-användarna tillång till utvecklingsplattformen Aitrios som används för bild- och ansiktsigenkänning.

Sony pekar ut ett antal användningsområden inom framför allt övervakning och säkerhet som att skapa en särskild webbplats är bland annat lagerövervakning och lagring, kundräkning, nummerplåtsigenkänning och ”detaljerad analys av anställda”. Genom att alla data ligger på ett chipp och enbart metadata skickas till molnet så hävdar Sony att integriteten skyddas.

I och med att utvecklingplattformen inte körs centralt i molnet utan mot ett inbyggt chipp, så kallad edge computing, så blir det också mindre fördröjning.