De oroliga tiderna i kombination med stora neddragningar hos unga hajpade techbolag som Spotify och Klarna har gjort att jobbkandidater inom it-sektorn väljer bort startup- och scaleup-bolag. I stället söker de tryggheten hos större etablerade it-företag.

Det här visar siffror som rekryteringsbolaget Gritify tagit fram ur sina databaser.

Gritifys tjänst fungerar som en automatiserad matchningstjänst som i realtid kopplar samman företag och kandidater. Det är en tvådelad marknadsplats, både med registrerade företag som uppger vad de letar efter och kandidater som beskriver vad de har erfarenheter och vad de vill ha ut av sitt arbete.

Det som särskiljer den här tjänsten är att kandidaterna inte aktivt letar efter nytt jobb, även om de är öppna för att byta jobb och de är på plattformen mycket tack vare anonymiteten där.

Efter att de kopplats ihop kan parterna gå vidare i dialogen, om de vill.

Det här har på kort tid blivit en succé och Gritify har fått över 20 000 kandidater i olika branscher som registrerat sig.

Tydligt skifte

Nu kan de se att bland deras kandidater har intresset för startups och scaleups dykt de senaste nio månaderna medan etablerade it-företag ökat i popularitet. Trenden är särskilt stark inom it- och techsektorn.

– Tidigare fanns det inget mer attraktivt än startups och scaleups, säger Carl-Magnus Fernqvist, vd för Gritify.

– Nu har pendeln svängt och kandidaterna prioriterar traditionella värden som trygghet, pension och så vidare. Sådant förknippar man mer med större etablerade organisationer.

Urvalet består av ungefär 17 000 personer, varav runt 4500 i it-sektorn (ungefär 2000 är utvecklare). De har jämfört tiden före 31 augusti 2022 och tiden efter.

Inom it-sektorn är andelen som tackar ja till vidare dialog med mindre it-företag (upp till 20 anställda) 45 procent lägre under den senare perioden.

 Carl-Magnus Fernqvist är vd på rekryteringsföretaget Gritify.
Carl-Magnus Fernqvist är vd på rekryteringsföretaget Gritify.

Samtidigt har den positiva återkopplingen till it-företag med fler än 100 anställda ökat med 24 procent. Det är uppenbart att jobbkandidater börjar prioritera trygghet på bekostnad av spännande startups, konstaterar Carl-Magnus Fernqvist.

– Det osäkra omvärldsläget med ett pågående krig, som sedan ger effekter på konjunkturen, inflationen och räntorna gör att människor är mindre benägna att söka till risk och istället väljer trygghet. Det är inte läge att riskera sin försörjning.

It-sektorn sticker ut

Carl-Magnus Fernqvist säger vidare att de uppmärksammade neddragningarna på Klarna och Spotify har påverkat i hög grad.

– Många startups och scaleups har ju spelat på att de siktar på att bli det nya Spotify eller Klarna, men det är inte lika attraktivt längre. Det är förmodligen också därför som it-sektorn står ut i de här siffrorna.

En annan stark trend som går att utläsa från siffrorna är att många egenföretagare nu söker anställning. Andelen registrerade egenföretagare på plattformen är 50 procent högre under den senare delen av jämförelseperioden.

Också här utmärker sig it-sektorn – där det är betydligt högre andel som verkar söka sig mot fast anställning. Gritify har tittat på profiler som cio, cto, testning, UX & design, it-projektledning, produktägarskap, applikationer och kravanalys. Inom dessa roller har andelen egenföretagare som är öppna för fast anställning ökat med 130 procent.

– Detta bekräftar att dessa tech-profiler är mindre opportunistiska kring att sälja sina egna tjänster och därför söker sig till fast anställning i allmänhet och upplevt trygga organisationer i synnerhet, säger Carl-Magnus Fernqvist.