Även om hela världen pratat om generativ AI de senaste månaderna har det inte hörts särskilt mycket från Amazon Web Services – trots att molnjätten traditionellt talat om AI och maskininlärning i var och varannan mening. Men nu bryter AWS tystnaden.

I en lansering går molnjätten ut med sina strategier på området. Satsningen går under namnet AWS Bedrock. Med denna ska AWS-kunder välja att använda AI-modeller från en mängd olika leverantörer via ett API.

Tjänsten finns tillgänglig i ett begränsat förhandsvisningsläge och ska möjliggöra så att man kan bygga generativa AI-appar via förtränade modeller från startups som AI21 Labs, Anthropic och Stability AI.

Bedrock och Titan

Den ger också tillgång till modeller som utvecklats och tränats internt på AWS och som går under namnet Titan.

I ett blogginlägg skriver Swami Sivasubmaranian som är chef över databaser, analyser och maskininlärning på AWS att deras kunder påpekat att det finns ett antal stora hinder som står i vägen för utveckling:

”För det första behöver de ett smidigt sätt att hitta och få tillgång till högpresterande basmodeller som matchar deras behov och ger utmärkta resultat. För det andra vill kunder att integrationen i applikationer ska vara sömlös, utan att kräva stora infrastrukturkluster eller skapa höga kostnader.”

Swami Sivasubmaranian skriver vidare:

”Slutligen vill de att det ska vara lätt att använda basmodellen som grund för att bygga skräddarsydda applikationer med kundernas egen data – oavsett om det är i stor eller liten skala. Eftersom den information som kunderna vill använda för anpassningen är oerhört värdefull och proprietär behöver den också vara fullständigt skyddad, säker och privat genom hela processen. De behöver ha kontroll över hur deras data delas och används”.

Ska testas först

Bedrock syftar till att kunder snabbt ska kunna hitta rätt modell för deras behov och i en säker miljö bygga, skräddarsy och integrera anpassningarna i applikationer. Den erbjuder ”enkla verktyg för anpassning och kan skapa kraftfulla resultat även med ett begränsat underlag”.

De skriver också att de egenutvecklade Titan-modellerna nu testas ute hos utvalda kunder och kommer att göras tillgängliga under de kommande månaderna.

Den ena av de här modellerna är en generativ språkmotor för att skapa text, klassificering, dialog och informationsinsamling.

Den andra modellen översätter text till numeriska värden som representerar den språkliga betydelsen. Den ska till exempel kunna användas för att personalisera tjänster, analysera tonläge och generera säkrare sökresultat.

Codewhisperar släpps fri

I lanseringen märks också:

AWS släpper två nya EC2-instanser som är optimerade för hantera generativ AI och de utlovar ”den mest kostnadseffektiva infrastrukturen på området”.

Deras egen AI-baserade kodningstjänst Codewhisperer, som hanterar 15 olika programmeringsspråk, släpps fritt för alla utvecklare. Bakgrunden till det här beslutet är att kodning är ett av de områden som generativ AI förväntas förändra förutsättningarna snabbast för.