För två veckor sedan blockerades Chat GPT i Italien med omedelbar verkan. Italiens dataskyddsmyndighet ifrågasätter bland annat om företaget har ”en rättslig grund som motiverar insamling och masslagring av personuppgifter i syfte att ’träna’ de algoritmer som driver plattformen”.

Beslutet har fått flera dataskyddsmyndigheter i Europa att lyfta frågan och på Spaniens initiativ lades en punkt om Chat GPT till när den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, hade möte på torsdagen. Det ledde till att en arbetsgrupp tillsattes som ett första steg mot en gemensam policy kring integritetsregler och AI, rapporterar Reuters.

EDPB skriver i ett uttalande att man arbetsgruppen ska ”främja samarbete och utbyta information om eventuella verkställighetsåtgärder som genomförs av dataskyddsmyndigheter."

Enligt en källa som Reuters talat med kommer det dock att ta tid att få medlemsstaterna att anpassa sina politiska ståndpunkter och tillägger också att tanken är att få fram transparenta regler och inte att straffa företaget bakom Chat GPT, Open AI, eller storinvesteraren och partnern Microsoft.

Läs även: Vad är generativ AI? Så fungerar tekniken bakom Chat GPT