Få digitala projekt har fått så mycket kritik som Stockholms skolplattform. Nu har staden gjort klart sin första upphandling inför plattformsbytet. Det nya avtalet har skrivits med Infomentor och gäller en ny lärplattform för grundskolan.

Planen är att Stockholms stads grundskolor ska börja använda den nya digitala lärplattformen under hösten 2024. Den kommer att ersätta vissa funktioner i den tidigare skolplattformen. Detta eftersom avtalen för dessa går ut då.

Grundskolorna kommer att använda den nya lärplattformen för elevdokumentation, planering, bedömning och frånvaro- och närvarohantering.

– Nu kan vi börja planera för hur Infomentor kan bli ett så bra stöd som möjligt för grundskolorna i deras arbete, säger Patrik Kärkkäinen, it- och digitaliseringschef på utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Det här är ett första steg för staden, som även har fler upphandlingar pågående. Näst på tur är ett systemstöd för schema i grundskolan. De upphandlingarna pågår nu för förskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning.

Det var i februari 2022 som utbildningsnämnden beslutade att en ny upphandling skulle göras, och staden har tagit till sig av den starka kritiken.

Projektet för utveckling och införande ska påbörjas nu under 2023, och under 2024 är det dags för införandet av såväl nya lärplattformar som övriga systemstöd, ett arbete som beräknas pågå till och med 2025.

För de Kristianstadbaserade edtech-bolaget Infomentor är det här en stor affär. Bolagets avtal sträcker sig över tolv år. Bolaget, som grundades 1999, används sedan tidigare av cirka 1600 förskolor och skolor i Sverige.

– Det är givetvis en milstolpe för oss att Stockholms stad gett oss förtroendet att leverera och implementera en ny lärplattform till huvudstadens grundskolor. Jag är otroligt stolt över vad Infomentor hittills åstadkommit för många av Sveriges skolor och ser nu fram emot att också förse Stockholm med en modern lärplattform, säger Infomentors vd Klas Lilja i ett pressmeddelande.

Infomentor uppger också att ett ökat antal användare gör att bolaget rustar för den kommande expansionen med rekryteringar i Kristianstad, med sikte på att ta fram nya funktioner i plattformen.

– Våra användare är framför allt pedagoger och elever, men också alla vårdnadshavare. Det ställer höga krav på oss att erbjuda ett smidigt verktyg som förenklar arbetet i skolan, men vi vet också att kommunikationen mellan skolan och hemmet är avgörande för att frigöra tid åt den pedagogiska verksamheten samt elevernas utveckling. Vi har kommit en god bit på vägen redan och satsar nu vidare på att förbättra hela den svenska skolan med Stockholm som nav, säger Klas Lilja om satsningen.

Läs också: Nu ska Stockholms skolplattform förnyas – ”vi har tagit till oss kritiken”