I januari kom beskedet att tyska mjukvarujätten SAP likt många andra bolag i branschen kapar i personalstyrkan. 2,5 procent var den siffra som kommunicerades då, vilket globalt innebär cirka 3000 tjänster.

Nu är även svenska SAP klara med hur nedskärningarna slår mot den lokala styrkan som är cirka 250 personer stor.

– Det ligger i linje med det globala. Vi är klara med processen nu, och det är en handfull personer som kommer beröras. Självfallet är det väldigt tråkigt men nu är vi klara, säger Sverige-vd Antti Soini.

Hur har stämningen varit på det svenska kontoret?

– Det är alltid tråkigt även om det bara skulle vara en person som berörs, men jag tycker att vi har hanterat det bra.

Exakt vilka roller som berörs vill Antti Soini inte gå in på, men han är tydlig med var fokus för SAP ligger numera.

– Vi går igenom transformationen från on-prem till cloud, och vi måste hela tiden se till att vi har rätt kompetens, och vi ser stark efterfrågan på cloud ERP.

Känner ni av den ekonomiska krisen på något annat sätt?

– Självklart, men det beror också på vilken bransch vi pratar med. För de branscher som är nära konsumenter är det mer oro. Det såg vi ganska snabbt när räntorna började gå upp.

När det gäller SAP:s produkter och expertis kring dessa har Antti Soini inte sett samma avmattning, snarare tvärtom.

– Pratar vi med våra partner är det väldigt bra efterfrågan på SAP-projekt och konsulter. Vi behöver snarare få mer konsulter som kan SAP och försöker hela tiden utbilda mer folk.

Hur gör ni det?

– Vi jobbar hårt och våra partner tar också initiativ. Det handlar inte bara om ny talang utan även om det finns folk som vill sadla om i sin karriär, och då utbildar vi och instruerar tillsammans med våra partner.