Idag presenterades en ny jämtländsk storsatsning, där man räknar med att totalt 18 miljarder kronor ska investeras i Östersund fram till 2033. Det Falunbaserade datacenterbolaget Ecodatacenter spelar en stor roll i sammanhanget.

Bolaget, som sedan tidigare har datacenter hemma i Dalarna, ska nu öppna Ecodatacenter 2. Det nya bygget har planerats utifrån en cirkulär profil redan från början, och det innebär bland annat att spillvärmen från datacentret ska bidra till livsmedelsproduktion. Etableringen sker tillsammans med bolaget Wa3rm, som använder restströmmar, exempelvis spillvärme från just datacenter men även annan industri, för det ändamålet.

Utöver de två bolagen är Östersunds kommun och Jämtkraft också med i projektet, som ska pågå till och med 2033. Då räknar de inblandade aktörerna med att mellan 800 och 1000 nya jobb har skapats.

Den första fasen innebär att konceptet börjar byggas på de 15 hektar som tas i anspråk. Jämtkraft räknar med att få in 500 MW till regionen, och vill med det dels underlätta för fler industrietableringar, dels hjälpa till att elektrifiera Östersunds kommun.

Det första spadtaget beräknas tas 2024, och första etappen ska vara klar 2026, och då ska även datacentret, som enligt Ecodatacenter blir ett av Sveriges största, vara igång.

– Digitaliseringen är avgörande för att lyckas med den gröna omställningen, och därför behövs också en grön digital infrastruktur som kan hantera den växande mängden data. Ecodatacenter 2 i Östersund kommer bli en nyckel för omställningen och vara viktig för både företagens och Sveriges klimatmål, säger Dan Andersson, vd på Ecodatacenter i ett pressmeddelande.

Jacques Ejlerskov, vd på Wa3rm, ser fram emot att komma igång med den nya anläggningen, där den ena etableringen är en förutsättning för den andra.

– Det unika här är att vi tillsammans designar ett cirkulärt system från början. Det är ingenting vi adderar på i slutet av en byggprocess eller lägger till på en befintlig verksamhet, säger han.

Och Dan Andersson fyller i:

– Med etableringen av Ecodatacenter 2 ökar vi Sveriges självförsörjning av både digitalisering och, genom Wa3rm, livsmedel. Det här är nästa generation av datacenter och i framtiden ska fler företag kunna dela resurser med oss, säger han.