Paula da Silva, vd för P27 skriver i ett pressmeddelande på torsdagseftermiddagen att ”visionen var att tillhandahålla en bättre betalningsinfrastruktur till de 27 miljoner människor som bor i Norden, med en optimistisk tidslinje”.

Målet var att bygga världens första gränsöverskridande betalningsplattform i realtid.

– På senare tid har det varit uppenbart att vår vision var för ambitiös och komplex. Därför måste vi omvärdera vår framtida ambition på den nordiska betalningsmarknaden, säger Paula da Silva.

Det var 2019 som sex banker i Sverige, Danmark och Finland lanserade P27, en gemensam betalningsinfrastruktur för Norden.

Bankerna i fråga var Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB, OP Financial Group och Danske Bank.

I dagens pressmeddelande uppger P27 att de beslutat sig för att dra tillbaka sin ansökan om clearingtillstånd från Finansinspektionen.

Förutsättningarna för att bygga en ny nordisk systemkritisk betalningsinfrastruktur har förändrats sedan projekt lanserades 2019, och nya krav och regelverk har utmanat verksamhetsmodellen.

De tillägger att P27 försatts i en ny position av att de inte kommer att hantera Swish-flödet i Sverige och av ett beslut från den danska banksektorn att gå vidare med andra betalningslösningar.

– Vi förstår och stöder till fullo de höga krav och förväntningar som gäller för oss som leverantör av kritisk betalningsinfrastruktur. Vi för nu en dialog med våra ägarbanker för att utvärdera de bästa alternativen framöver.

– Vi har en stark bankgemenskap i Sverige som alltid har tagit ett gemensamt ansvar för att säkerställa en motståndskraftig och robust betalningsinfrastruktur, säger Paula da Silva, vd för P27.