Esamverkansprogrammet, Esam, består av 36 medlemsorganisationer i offentlig sektor, och har spelat en nyckelroll i frågan om hur man kan använda molntjänster i den offentliga sektorn. Under senaste året har de bland annat utrett och testat alternativ till de amerikanska molnbaserade samarbetsplattformarna.

Nu har Esam valt att testa Tietoevrys tjänst Compliant Collaboration som digital samarbetsplattform. Detta som ett test för ett begränsat antal användare som löper under ett år.

Det uppger Tietoevry i ett pressmeddelande. Esam uppger att testet rör 30 användare.

Enligt Tietoevry levereras Compliant Collaboration som en privat molntjänst, och omfattar funktioner för videomöten, chatt, samt digital whiteboard. Tjänsten kommer även vara tillgänglig för de externa gäster som Esam bjuder in till samarbete.

– Tietoevry erbjuder ett lokalt alternativ till publika molntjänster, som tillgodoser behoven hos myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor med extra höga krav på informationssäkerhet. Tjänsterna levereras från svenska datacenter med europeisk personal och data lagras i våra svenska datacenter och skyddas enligt gällande lagstiftning utan risk för tredjelandsöverföring, kommenterar Michael Lovelius, sälj- och leveransansvarig för publik sektor på Tietoevry Tech Services, initiativet i ett pressmeddelande.