Digital momsredovisning är den största delen i ett paket av momsförslag som just nu diskuteras mellan EU-länderna. De andra delarna handlar om att förenkla momsregistering genom så kallad One stop shop och frågan om hur plattformsföretag som exempelvisd Uber ska hanteras.

Att digitalisera momsredovisningen beskrivs som en modernisering som ska förenkla administrationen men kanske framför allt motverka momsbedrägerier.

Men från branschorganisationen Svenskt Näringsliv är kritiken mot EU-kommissionens förslag till digital momsredovisning hård.

– Naturligtvis tycker vi att det är jättebra om man använder digitala lösningar och uppmuntrar till ökad e-fakturering. Men det här förslaget är som att man skjuter med kulspruta för att mota momsbedrägerier i stället för att fundera på vad som är rätt verktyg för att verkligen komma åt dem, säger Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv.

Omfattande datainsamling

I sitt remissvar till regeringen sågar näringslivsorganisationen förslaget på flera punkter. Bland annat är man kritisk mot den omfattande datainsamling som föreslås och pekar på att den inbegriper betydligt mer än den information som faktiskt behövs för att beskattningen ska bli korrekt.

Anna Sandberg Nilsson
Anna Sandberg Nilsson.

EU-kommissionen föreslår också att fakturor när det gäller gränsöverskridande handel inom EU ska ställas ut inom två dagar – en orimligt kort tid anser Svenskt Näringsliv.

– Jag förstår inte hur de tänker – inte ens de stora bolagen klarar det, säger Anna Sandberg Nilsson.

Som exempel nämner hon elbranschen som har en så stor rapporteringsskyldighet redan i dag så att de måste köra på helgerna för att deras datakapacitet ska räcka till.

– Ännu värre är det för de riktigt små företagen – det finns inte en chans att de ska kunna ställa ut varje faktura på två dagar.

Oklart om lösning

Exakt hur lösningen för momsrapporteringen ska se ut är heller inte tydlig. Det talas om realtidsrapportering och e-fakturor men specificeras inte.

– Vi är lite osäkra på om man kommer att styra till en specifik typ av e-faktura eller till lösningar som är öppna och kan översätta till ett antal olika e-fakturaformat. Vi tycker det är viktigt med flexibilitet och att vi inte vill att man låser sig till ett format

Till det kommer att några länder som Spanien, Polen, Italien och Frankrike redan investerat i specifika lösningar och knappast är pigga på att byta ut dem tillägger hon.

EU-kommissionen vill också slopa samlingsfakturor.

– Ska en hantverkare behöva ställa ut en faktura för varje skruv och mutter, säger Anna Sandberg Nilsson retoriskt och konstaterar att många små företag kanske får hjälp med fakturering och bokföring någon gång i veckan eller månaden.

– Sverige har en miljon momsskyldiga företag, vi har den lägsta gränsen i EU. Här går den lägsta gränsen för momsregistrering vid en omsättning på 80 000 kronor och exempelvis i Italien går den på nära en miljon, 85 000 euro. 98 procent av alla företag inom EU är små eller medelstora.

Kan kosta miljarder

Och även om e-fakturor i sig är billigare än pappersfakturor så tror Svenskt Näringsliv att kostnaderna för momshanteringen kommer att stiga om förslaget blir verklighet eftersom antalet fakturor kommer att bli fler och administrationen öka. I remissvaret räknar man på att det kostar tre kronor att hantera en e-faktura, baserat på prisuppgifter från affärssystemleverantörer. Enligt deras beräkningar skulle det landa på en total kostnadsökning på mellan 26 och 78 miljarder kronor per år om företagen måste fakturera 10 till 30 ggr mer än idag.

Lena Westfahl och Cecilia Smedfors som är skattejurister och specialister på moms konstaterar att även om att ändrade momsregler inom vissa områden kommer med jämna mellanrum och kan slå hårt mot vissa branscher så skulle det här förslaget sannolikt påverka många företag på en helt annan nivå.

– Det lägger sig över allt annat i verksamheten eftersom det är en del av kärnan i själva verksamheten som berörs, det vill säga fakturering och skatterapportering. Det är inte vanligt med sådana här jätteförändringar, säger Cecilia Smedfors.

Företagen omedvetna

De flesta företag de är i kontakt med är i nuläget heller inte medvetna om att det här förslaget ligger på bordet trots att det kommer att krävas stora investeringar och omfattande interna förändringar i affärssystemen för att de ska kunna leva upp till kraven om det blir verklighet.

– Förslaget känns orimligt på många sätt och vis och kommer att kräva stora systeminvesteringar, säger Lena Westfahl.

Cecilia Smedfors pekar på att det kan bli extra svårt för små och medelstora företag som inte har dedikerad kompetens för skattefrågor internt.

– Frågan är var ägandeskapet för projektet hamnar i företagen – ska det ligga på it eller ekonomi? Det är kanske den första utmaningen att fånga upp det?

Och precis som Anna Sandberg Nilsson frågar de sig om det är rimligt att göra så här stora ingrepp för att hitta den lilla klick företag som fuskar med momsen och roffar åt sig momspengar.

Överenskommelse dröjer

För att det ska bli en förändring av momsredovisningen måste alla länder vara överens och ännu är det en bit kvar för att komma dit.

Anna Sundberg Stahre som är kansliråd på finansdepartementet skriver i ett mejl till CS att lagstiftningspaketet är omfattande och innehåller två andra delar förutom den digitala momsrapporteringen och att målsättningen under det svenska ordförandeskapet har varit ”att driva förslaget framåt, vilket också skett, men inte att nå en överenskommelse”.

Hon skriver också att det spanska ordförandeskapet tar över i juli och att det återstår att se hur långt de kommer med förslaget.

Fakta

Digital momsrapportering är ett av tre områden i ett större paket med förslag om ändrade momsregler.
Förslagen har tre huvudsakliga syften:

  • modernisera mervärdesskatterapporteringen
  • uppdatera mervärdesskattereglerna för plattformsekonomin
  • introducera en enda registreringspunkt för mervärdesskatt

När det gäller momsrapporteringen så föreslår EU-kommissionen i korthet att digitala rapporteringskrav införs för gränsöverskridande transaktioner mellan beskattningsbara personer inom EU. Rapporteringssystemet ska baseras på e-faktura med EU-gemensam standard och obligatorisk e-fakturering införs samtidigt för gränsöverskridande transaktioner inom EU.

Transaktionerna ska rapporteras in till skattemyndigheten inom två dagar efter att fakturan utfärdats genom ett system som medlemsstaterna ska tillhandahålla. Skattemyndigheten ska sedan inom en dag överföra informationen till ett centralt system för momsrapportering som EU-kommissionen sköter och som alla medlemsstater kommer att kunna ta del av.

De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2028.

Källa: Regeringens fakta-pm