Atea ska låna 50 miljoner euro, vilket i dagsläget motsvarar cirka 570 miljoner kronor, från EIB. Pengarna ska enligt Atea användas till att uppgradera koncernens befintliga anläggningar i Norden. Att förbättra datasäkerheten och EU:s datasuveränitet uppges vara ett av syftena med investeringen.

Det handlar framför allt om att utöka kapaciteten i Ateas befintliga datacenter och de nya investeringarna kommer beröra flera länder. Nästan en fjärdedel av pengarna kommer landa i Sverige. Allra mest, drygt hälften av det lånade beloppet kommer pumpas in i Danmark, medan resten gäller verksamheter i Finland, Lettland och Litauen. I Litauen ska man dessutom bygga ut det befintliga datacentret.

Investeringen i Sverige handlar dock inte bara om datacenter, utan där ska Atea satsa vidare på sitt stora logistikcenter utanför Växjö, med förhoppningen om att bli ännu effektivare i sin leverans, inte minst till offentlig sektor.

– Ateas uppdrag är att bygga framtiden med it och stödja den digitala omvandlingen hos våra kunder i Europa. Vi tror att it, i kombination med kunskap och kreativitet, kan förbättra produktiviteten och levnadsstandarden i hela Europa, säger Ateas finanschef Robert Giori i ett pressmeddelande och konstaterar vidare:

– Vi är mycket tacksamma över att EIB har valt att stödja vår expansion, och vi är fast beslutna att arbeta mot EU:s mål när det gäller dataautonomi, datasuveränitet och miljön

– Atea har en viktig roll i branschen, men också en vilja att fortsätta att förbättra och modernisera. Eftersom användningen av data kommer att fortsätta öka, kommer lagrings- och hanteringskapaciteten att behöva växa i samma takt, och vi är glada att stötta det ekonomiskt. Dessutom förväntar vi oss att investeringen kommer att ha en stark inverkan på lokal tillväxt, innovation och konkurrenskraft i Norden och Baltikum, säger EIB:s vice ordförande Thomas Östros i en kommentar.