Konsolideringen av branschen pågår ständigt, men just nu har den gått in i en kraftig svacka. Visst sker det ett och annat mindre nischförvärv, men de stora omvälvande företagsköpen lyser med sin frånvaro. Det allmänt osäkra läget påverkar till viss del, men den främsta orsaken är så klart höjda räntor, som innebär att pengar inte är tillnärmelsevis lika billiga som tidigare.

– Intresset att fortsätta konsolidera tror jag fortfarande finns där men det är nog många som valt att vänta ett tag. Vi vet att det är många som är ute och tittar men det har varit lite lugnare nu och transaktionsvolymen är lägre, säger Anders Svensson, partner på affärsrådgivningsbolaget Burnt Oak Partners om det svala förvärvsläget på marknaden.

– Innan pandemin, och även under pandemin, när det var som hetast. Då ville man helst att det skulle vara klart redan samma vecka. Nu tar det betydligt längre tid. Ett problem är naturligtvis att säljarna inte vill sälja när värderingarna har gått ner.

Tietoevry vill sälja

De höga räntorna och utmanande tider till trots finns det stora affärer som är på gång. Ett konkret exempel på det är Tietoevry, som siktar på att göra sig av med den del som numera heter Tietoevry Tech Services. Där är dock tidsplanen ganska utdragen redan från början. Tolv till 18 månader från och med november 2022 är det som är sagt. Huruvida den perioden kommer utökas nu på grund av en marknad där det just nu är svårsålt vill Tietoevrys koncernchef Kimmo Alkio inte kommentera i dagsläget. Inte heller om man har fått konkreta bud från några intressenter.

Och det är inte den enda kända affären. För ett år sedan skrev vi om hur bolag som Atea, Advania och Dustin samtliga börjat blicka utanför Norden för att växa vidare. I samband med det pratade bland annat Ateas koncernchef Steinar Sønsteby om bolagets planer, där man inom kort siktade på att köpa ett bolag med en omsättning på minst en miljard kronor. Helt förvärvslös har han inte varit sedan dess, men något miljardförvärv har det inte blivit.

– Det vi har gjort är att vi har köpt Gambit i Finland, Human IT gånger två i Sverige och en del av KMD i Danmark. Det är en samlad omsättning på ungefär 750 miljoner kronor så det är inte riktigt där vi vill vara. Det har varit flera droppar men inte något hav, säger han.

Och han håller med om bilden av att branschen generellt har gått in i förvärvsstiltje, och säger att det inte är särskilt konstigt.

– Varför sker det inte mer? Det finns nog fler orsaker till det, men om man till exempel tittar på bostadsmarknaden så har den backat. Den som vill sälja har ännu inte sänkt sina förväntningar utan de är lika höga som för sex månader sedan. Situationen där säljaren vill ha mer än man får betalt påminner om hur det är på it-marknaden också, säger han.

Steinar Sønsteby säger att det knappast är en ny situation, men den här gången har det varit svårare att avgöra när det kommer vända.

– Jag har varit med länge och sett det förut. Runt millennieskiftet och vid finanskrisen 2008-2009 var det också stilla. Det brukar ta sex till tolv månader innan det blir balans i marknaden.

Väntar på räntetopp

Den situation som råder nu, med krig i Europa, är dock extra speciell. Och att det är en trög marknad för förvärv syns även globalt. De stora it-jättarna skär inte bara ner på personalen, de köper inte heller bolag i den takt som de gjort tidigare. Steinar Sønsteby säger att det är väldigt svårt att säga när det kan tänkas vända.

– Jag tror att vi måste se en räntetopp först. Och det kan nog vara lite olika i de olika länderna. Några säger april, andra har sagt juni och det senaste jag hörde var september. Vi måste komma till andra sidan av räntetoppen först, och om den skulle komma i september så pratar vi nog om en vändning först i slutet av året, säger han.

Goldman Sachs-ägda Advania har också varit i köpartagen, och lär även vara suget på att köpa mer. Men Mikael Noaksson, som numera har titeln chefsstrateg och styrelseledamot på Advania, tror att det dröjer ett tag innan man gör nästa stora förvärv.

– Vårt fokus senaste året har varit att integrera de förvärv vi gjort, vilket gått fantastiskt bra. Så vi är öppna för förvärv och för dialoger, men något riktigt stort förvärv ser jag inte att vi kommer annonsera i närtid, säger han.

Avvaktar ni på grund av ränteläget?

– Nja, det är klart att makroekonomin generellt har stor betydelse, men det är väl inte minst säljsidan som avvaktar. Det är i princip inga öppna säljprocesser igång och det har inte skett några större transaktioner på länge, och då blir det avvaktande. Ingen vill sälja för billigt och ingen vill köpa för dyrt.

När tror du det lossnar igen?

– Det vågar jag inte svara på, men när det väl sker tror jag vi kommer se hög aktivitet med ett flertal transaktioner under kort tid.