Dropbox som erbjuder tjänster för molnlagring är nästa techbolag att skära ner och även nästa techbolag att satsa på AI. I ett meddelande till personalen skriver vd Drew Houston att företaget fortfarande är lönsamt men att tillväxten mattats av, inte minst på grund av läget i ekonomin.

Därför gör sig bolaget nu av med 16 procent av personalstyrkan, eller 500 personer. Huvudskälet till detta är enligt Drew Houston att bolaget ska få utrymme att anställa personal med AI-expertis.

”I en idealvärld skulle vi helt enkelt flytta människor från ett team till ett annat. Och det har vi gjort så långt det är möjligt. Vår nästa tillväxtfas kräver dock en annan blandning av färdigheter, särskilt inom AI och produktutveckling i tidiga skeden. Vi har tagit in bra talanger inom dessa områden under de senaste åren och vi kommer att behöva ännu fler”, skriver Drew Houston.