EU:s AI-reglering är på väg mot slutfasen där EU-parlamentet och ministerrådet ska utreda de sista detaljerna, rapporterar Reuters.

Alldeles nyligen kom ett nytt tillägg som rör upphovsrätten med i förslaget. Det handlar om att de företag som tränar generativa AI-verktyg, som exempelvis Chat GPT, måste avslöja allt upphovsrättsskyddat material som använts.

Tillägget har utarbetats så sent som de senaste två veckorna enligt en källa med insyn. Det fanns först också förslag om att helt förbjuda att upphovsrättsskyddat material skulle få användas för att träna AI-modeller.

I förslaget till de kommande reglerna för Ai ska verktygen klassificeras efter risk i fyra nivåer – från minimal till oacceptabel. De med högst risk ska inte förbjudas men kommer att kräva stor öppenhet.