Varför har ni skrivit boken?
– För att den behövs. Vi vet så lite om den digitala transformationen i offentlig sektor – och i privat också. Då är det viktigt att akademin kliver fram och levererar kunskapsunderlag som personer på ledningspositioner i offentlig sektor, konsulter – ja, hela paletten kan ta del av. För det finns en massa forskning men det gäller att paketera den så den faktiskt går att läsa. 

Vilket är ert viktigaste budskap? 
 – Att digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling som har unika egenskaper så det gäller att man tänker lite annorlunda. Med det här vill vi bidra till att lägga grunden för en gemensam förståelse för vad digitalisering är – i dag finns en massa olika åsikter men ingen gemensam bild. Men vilka exakta förutsättningar behövs för att lyckas? Det är viktigt att alla pratar samma språk kring digitalisering och har samma kunskapsmässiga förtutsättningar. 

Hur har ni tänkt att boken ska användas? 
 

bok

– Den utgår från vårt arbete mot offentlig sektor som pågått sedan 2016 och utmaningen har varit att få rätt ton och rätt komplexitetsnivå så man inte bara tänker att oj det här verkar svårt. I boken beskriver vi utmaningar och lösningar utifrån vår egen forskning och andras och i det har vi vävt in konkreta exempel som vi kan se har fått en viss effekt. Ungefär som en kokbok. 

– Vi har också texter som är tänkta att kopiera och använda vid interna seminarier. Det kan vara sådant som att diskutera rpa:s mörka sida eller hur digital förvaltning kan vara kontraproduktvt för vad vi vill uppnå. Vi vill få till den interaktiviteten.

– Vi hoppas också bidra till att fler tar kontakt med varandra. Om någon hittar på något bra i Sunne så kanske det kan delas direkt med Mora eller Stockholm. Offentlig sektor har möjligheten att dela data och vara totalt öppna mot varandra och det innebär att det kan gå mycket snabbare och mer smärtfritt att digitalisera där än i privat sektor. Men då måste alla börja prata med varandra.

Fakta

Kopplat till den forskning som Johan Magnusson och Tomas Lindtroth gör har man också dragit igång en doktorandskola där 13 chefer i offentlig sektor deltar. Tanken är att offentlig sektor måste lösa utmaningarna tillsammans.