IBM planerar att rekrytera färre personer till roller som kan ersättas med AI de närmaste åren. Det handlar om back-office-funktioner som HR och liknande roller som inte har med kundkontakt att göra.

IBM:s vd Arvind Krishna säger till Bloomberg att företaget har 26 000 anställda i den här typen av funktioner i dag och att han ”kan lätt se 30 procent av dessa ersättas av AI och automation de närmaste fem åren”. Det skulle innebära nästan 8 000 jobb.

Krishna pekar ut administrativa uppgifter som att skriva arbetsgivarintyg eller flytta anställda mellan avdelningar som sådana som kommer automatiseras. Däremot lär uppgifter som att utvärdera de anställda klara sig från AI-vågen.

IBM har tidigare i år aviserat nedskärningar med 5 000 jobb, men samtidigt har företaget anställt 7 000 personer under första kvartalet, enligt Arvind Krishna.