Utan djupare kunskaper i kodning har användare i verksamheten i flera år kunnat använda plattformar för low-code och no-code för att bygga egna program. Den sortens plattformar kommer att nå en ny nivå när de kompletteras med generativ AI. Då kommer användningen av low-code och no-code bland medarbetare utanför it-avdelningen att sätta fart. Bedömare tror att vi kan få en helt ny typ av utvecklingsverktyg.

Professionella utvecklare experimenterar redan med Chat GPT i programutveckling. Även om de första erfarenheterna tyder på att Chat GPT kan vara till hjälp – inte minst för granskning av kod – så lär utvecklare som tar fram komplexa applikationer aldrig kunna lämna över hela jobbet till AI-verktyg. Men analytiker tror att generativ AI kan komma att revolutionera utvecklingsverktygen för low-code och no-code.

– Generativ AI kommer att ha en minst sagt revolutionerande inverkan på plattformar för low-code och no-code genom att göra det enklare för sådana plattformar att tillhandahålla användbara funktioner utifrån instruktioner på hög nivå, även från medborgarutvecklare.

Det säger Dion Hinchcliffe, huvudanalytiker på Constellation Research.

Införlivandet av generativ AI med plattformar för low-code och no-code ser lovande ut för företag. Genom att sänka trösklarna för användning av sådana system och ge användare i verksamheten ökade möjligheter att skapa applikationer kan det snabba upp utvecklingscyklerna.

Naturligt språk i programutveckling

De mest lovande lösningarna från leverantörer av verktyg för low-code och no-code kommer att kombinera fördelarna med grafiska utvecklingsgränssnitt med generativ AI. På så sätt ges användaren möjlighet att välja mellan att använda naturligt språk eller att dra och släppa visuella komponenter för att finslipa resultatet. Det säger Michele Rosen, undersökningschef på IDC.

– Generativ AI kan också framställa text och multimedia för utvecklarna. Och leverantörer av low-code och no-code kan lägga till chattgränssnitt som kan hjälpa utvecklarna under hela utvecklingsprocessen, säger Rosen.

Microsofts low-code-lösning, Power Apps, har redan Chat GPT-baserade funktioner. Detta efter att Copilot lagts till. Då ingår ett chattgränssnitt som gör att man kan bygga en enkel applikation genom att chattgränssnitt.

I den färdiga applikationen kan det ingå en instans av Chat GPT för slutanvändarna. Det säger Ryan Cunningham, chef för Microsoft Power Apps.

– Införlivandet av generativ AI med Copilot har två syften. Det ena är att snabba upp utvecklingscyklerna, det andra är att lägga till generativ AI i de färdiga applikationerna, säger Cunningham.

Microsofts Power Apps använder, enligt Cunningham, generativ AI:s kapacitet för behandling av naturligt språk för att ge användare i verksamheten större möjligheter.

– Generativ AI:s kapacitet ger användare i verksamheten möjlighet att skapa applikationer. Det här är användare som vet vad de skulle behöva i en applikation för sina respektive avdelningar, men de har inte studerat datorvetenskap eller kodning, säger Cunningham.

Microsoft har investerat i Open AI som har utvecklat Chat GPT.

Sänker tröskeln till low-code

Integrationen av AI i verktyg för low-code och no-code kommer att sänka tröskeln för acceptans för de utvecklingsmiljöerna i företag. Det säger John Bratincevic, huvudanalytiker på Forrester.

– I och med integreringen av generativ AI kommer vi att få se hur användare i verksamheten börjar använda low-code. Detta eftersom inlärningskurvan för att komma igång med att utveckla applikationer kommer att bli ännu plattare, säger Bratincevic.

Sammansmältningen av generativ AI med plattformar för low-code och no-code kommer också att underlätta för professionella utvecklare, anser en del analytiker. Och det behövs. Bristen på utvecklare förväntas, enligt IDC, växa från 1,4 miljoner 2021 till 4 miljoner 2025.

– Sådana här kodningsverktyg baserade på generativ AI kommer att vara precis vad de utvecklare behöver som jobbar på större projekt, men behöver genvägar för att klara ordinära eller självklara önskemål, säger Hyoun Park, huvudanalytiker på Amalgam Insights.

– I stället för att de ska behöva leta efter det rätta biblioteket eller köra fast när man försöker komma ihåg en viss instruktion eller term så kommer GPT och liknande verktyg för generativ AI att ge dem förslag på kod som utvecklarna sedan kan använda, ändra och komplettera, säger Park.

Autoförslag finns redan

Företag som Microsoft och Amazon har redan automatiska kodningsförslag i verktyg som Microsofts Copilot respektive Amazon Codewhisperer.

Den AI-baserade tekniken kommer, enligt John Bratincevic från Forrester, att hjälpa utvecklare att lära sig nya arbetssätt i programarkitektur.

Mendix, som utvecklar en plattform för low-code, jobbar redan på att integrera funktioner för vägledning av utvecklare i sin plattform. Det säger Amir Piltan, senior produktutvecklare för AI på företaget.

– Utvecklare kan bygga applikationer baserade på etablerad praxis, vilket kommer som rekommendationer från generativ AI som finns i Mendix utvecklingsmiljö, säger Piltan.

Vid sidan av fördelarna för företag och utvecklare kan införlivandet av generativ AI i plattformar för low-code och no-code leda till snabbt växande intäkter för leverantörerna, säger Hyoun Park på Amalgam.

– Här finns ett öppet tillfälle att bredda basen av användare som klarar av att delta i low-code-utveckling fem eller tio gånger om. De behöver bara skriva in kraven och skapa kodsnuttar i low-code, som mer kvalificerade utvecklare sedan kan använda, säger Park. Han tillägger att detta kan fördubbla low-code-marknaden på 18 månader till två år.

Amalgam Insights bedömer att marknaden för low-code-programutveckling är värd runt tio miljarder dollar globalt. Det står för mindre än tio miljoner användare som ägnar sig åt utveckling eller modifiering av program på någon nivå. Det ska jämföras med Chat GPT som redan har över hundra miljoner användare.

Både Microsoft och Mendix räknar med att deras respektive plattformar ska få bredare användning. De säger att deras företagskunder ser fram emot kommande AI-kapacitet.

Problem med generativ AI i low-code

Även om det finns stora fördelar med användning av plattformar för low-code och no-code kompletterade med AI, så kan det också bli problem. Konsten att formulera promptar i naturligt språk är något man måste öva på – det finns metoder att göra det på rätt sätt – och generativ AI kan dessutom leda till juridiska problem och säkerhetsproblem.

– Det kan vara svårt att instruera modellen att generera precis det som användaren önskar. Jämfört med det kan dra-och-släpp-verktyg i utvecklingsverktyg för no-code och low-code vara snabbare och enklare att använda, säger Michele Rosen från IDC.

Därtill kommer att användning av GPT och liknande modeller kan leda till juridiska bekymmer. Det kan bero på frågor om datahärkomst och immateriell egendom.

– Enkelt uttryckt så har GPT inget inbyggt sätt att avgöra ifall det använder upphovsrättsligt skyddade eller patenterade processer när det kommer med autoförslag till kodning. Och att man har använt GPT är ingen giltig ursäkt för användning av patenterad eller icke licensierad kod i en applikation, säger Park.

Han tillägger att detta kan göra att utvecklarna granskar programmen för att hitta olovlig kod, vilket motverkar plattformarnas förmåga att minska utvecklingstiderna. Github, som använder Chat GPT i en egen version av Copilot, står redan inför en grupptalan som ifrågasätter ifall tekniken är laglig.

AI komplicerar datasäkerheten

Ännu ett problem är att plattformar för low-code och no-code med generativ AI behöver tränas på företagets egna data. Och så snart som användare i företaget har börjat använda dessa plattformar så kommer plattformarna att behöva ha access till dessa data även i fortsättningen.

– Företagen blir tvungna att räkna ut hur de ska skydda sina data genom rollbaserad access. Och det kan bli besvärligt med AI-modeller. Så datasäkerhet och styrning för generativ AI kommer säkerligen att bli besvärligare och kräva sofistikerade lösningar, säger Dion Hinchcliffe på Constellation.

Dessutom måste utvecklarna träna upp de grundmodeller som används i low-code- och no-code-plattformar för att förbereda dem för användning i företag. Det betyder att utvecklarna själva kan behöva extra utbildning för att klara det, påpekar John Bratincevic på Forrester.

En ny typ av utvecklingsplattformar?

Så småningom kan möjligheterna med generativ AI leda till uppkomsten av en ny typ av utvecklingstekniker, anser en del analytiker. Behandling av naturligt språk kan förbättras till en punkt där de gränssnitt av modell dra-och-släpp som används på dagens plattformar för low-code och no-code inte längre behövs.

– Generativ AI kommer också att bli en svår konkurrent till dagens aktörer inom low-code och no-code. Vi kan se hur nya lösningar baserade på generativ AI blir fler och fler, säger Dion Hinchcliffe.

Michele Rosen på IDC noterar att leverantörer som kan erbjuda verktyg som tillför något till råa resultat från generativ AI nu har chansen att locka till sig användare med tanke på det extrema intresset för denna teknik. De kan tillföra värde antingen genom att kombinera generativ AI med andra tekniker eller genom att hjälpa användaren att prompta modellen mer effektivt, och därmed sänka kostnaderna.

I varje fall ökar användningen av plattformar för no-code och low-code snabbt. Preliminära data från Constellation Research tyder på att marknaden för generativ AI för programutveckling kommer att vara värd 4,1 miljarder dollar vid slutet av 2023 med en tillväxt på ungefär 32 procent på årsbasis.

AI-leverantörerna som har mest att vinna

Trots att det kanske växer fram en ny typ av verktyg för no-code och low-code så tror de flesta analytiker att Microsoft, Google och Amazon alla har något att vinna på att sådana plattformar kompletteras med generativ AI.

Microsoft kan ha ett försteg framför de andra, anser John Bratincevic:

– Microsoft var tidigt ute med att investera i generativ AI och ligger före konkurrenterna inom low-code. Och Microsoft är redan nummer ett i low-code för företag, och är ofta något som alla i företaget har tillgång till – som Office-verktyg – och detta gör att Microsoft ligger klart före andra leverantörer.

Microsoft Power Apps har, enligt Ryan Cunningham, minst 7,4 miljoner nya byggen varje månad.

Efterfrågan på generativ AI i plattformar för low-code kommer också att leda till uppköp i marknaden för intelligenta utvecklingsverktyg, säger Hyoun Park:

– Jag skulle räkna med att de mest framgångsrika generativa plattformarna för low-code kommer att bli uppköpta förr eller senare av större företag som vill ha kontroll över hela utvecklingslivscykeln.