Det innebär att cirka 500 tjänster kommer beröras på Tietoevry Tech Services, som i dagsläget har drygt 8 000 anställda globalt.

Bolaget konstaterar att den strategiska översynen av Tietoevry Tech Services kommer att fortsätta som planerat. Det vill säga att verksamheten antingen ska säljas eller särnoteras som ett eget bolag. Och i samband med det betonas att man också ser ett behov av att stärka bolagets konkurrenskraft.

Från den översyn bolaget gjort av personalstyrkan framkommer det att de 500 rollerna slår olika beroende på land. Sverige och Finland kommer drabbas hårdast, med 120 tjänster vardera. I Norge och Tjeckien handlar det om 100 tjänster och resterande 60 finns i Indien.

Tietoevry skriver i ett pressmeddelande att processerna kommer genomföras i enlighet med lagstiftning och praxis i respektive land, och att det beräknas ske gradvis under året, med fokus på andra och tredje kvartalet.

– Genom att vidta de åtgärder som meddelas idag kan vi fokusera våra investeringar på områden som gynnar våra kunder och positionera Tietoevry Tech Services rätt på marknaden. Utifrån potentialen på marknaden och fortsatta krav på effektivitet kommer det en fas med potentiellt svåra beslut som rör vissa av våra medarbetare, och kommer att hantera de aktuella situationerna på ett respektfullt sätt, säger Tietoevry Tech Services vd Satu Kiiskinen i en kommentar.