En grupp forskare vid Microsoft och Scalable Parallel Computing Laboratory i Zürich, Schweiz har publicerat en ny forskningsrapport som visar på att en tillgänglig GPU i dagsläget kan presetera bättre än även en hypotetiskt avancerad kvantdator. Något som först uppmärksammades av The Register.

Forskarna har jämfört en klassisk dator utrustad med en Nvidia A100-GPU med ett teoretiskt kvantsystem med 10 000 feljusterande kvantbitar eller omkring en miljon fysiska kvantbitar. Detta kan jämföras med dagens kvantdatorer som använder några hundra fysiska kvantbitar.

Beräkningsgränsen för systemen ska ha satts till två veckor. Den hypotetiska kvantdatorn har alltså haft två veckor på sig att prestera bättre än den klassiska datorn i olika uppgifter.

Enligt forskarna ska jämförelsen visa på att en så kallad kvadratisk ökning inte är tillräcklig för att de flesta kvantalgoritmer idag ska kunna överträffa en klassisk dator. Istället behövs en superkvadratisk eller helst exponentiell ökning. Även bandbredden för in- och utdata anses vara en begränsande faktor.

Matthias Troyer som är en forskarna vid Microsoft skriver att på det stora hela hade applikationer som använder sig av stora datamängder mer nytta av klassiska datorer. Detta på grund av att bandbredden är för låg i kvantsystem. Forskningen visar samtidigt på att kvantsystem framöver istället verkar vara desto mer användbara för stora beräkningar som görs på små datamängder.