Hovrätten konstaterar i sin dom att det inte går att dra någon säker slutsats om vid vilken tidpunkt överföringen av filmen ägde rum och därför går det inte heller att avgöra om det skedde just från 29-åringens dator. Därför beslutar hovrätten att ogilla åtalet.

– Det är en seger för rättssäkerheten att min klient förklarats oskyldig, säger advokat Torbjörn Persson som företrätt 29-åringen.

Han framhåller också att domen får stora konsekvenser för hur den här typen av brott ska utredas i framtiden.
– Domen visar att det sätt som man i dag samlar in uppgifter på inte håller, skärmdumpar godtas inte. För att få bevis skulle det krävas husrannsakan, men för det krävs att brottet ska kunna ge fängelse, säger Torbjörn Persson.

– Alla de mål som vi haft har gett dagsböter. Dessutom har bevisningen sett ungefär likadan ut, så jag tycker synd om dem som inte överklagat sina fällande domar, säger han.

Åklagare Chatrine Rudström tycker att domen är bekymmersam.
– Jag måste fundera och resonera med mina kollegor om det här för att se vilka slutsatser vi kan dra inför framtiden, säger hon.

Även hon drar slutsatsen att det kan innebära att det krävs husrannsakan för att säkra bevis i fortsättningen.

– Men samtidigt är det väldigt märkligt att den muntliga bevisningen från exempelvis Bredbandsbolaget inte kan användas. Det förstår jag inte, sådan bevisning används ju i alla mål så varför skulle den inte kunna göra det i it-mål, säger Chatrine Rudström.