Sprays vd Daniel Dersén har inte varit delaktig i själva processen, men ger tummen upp till beslutet.

– Jag ser positivt på försäljningen eftersom Sprays portal behöver fokus och det kan ett mediebolag som Aller erbjuda. Inom Lycos har portalen fått ge vika för telekomverksamheten, säger han.

Prislappen för Sprays portal är 150 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 5,4 miljarder för sex år sedan. Givetvis blir affären en förlust för Lycos, vilket är förståligt anser Daniel Dersén.

– Om man ser till det pris Lycos är det ju inte bra, men i dag har vi mer modesta värderingar. Sedan köper Allers bara den svenska portalen, viss portalverksamhet i andra länder blir kvar inom Lycos, säger han.

Enligt Daniel Dersén kommer försäljningen inte att påverka Spray på kort sikt, däremot innebär det en separation på sikt.

– Det kommer att bli en stegvis överlämning. Det kommer att ta lite tid, men jag tror att det kommer att gå smidigt eftersom tjänsterna är redan i dag separerade, säger han.

Försäljningen innebär att 17 av Sprays 54 medarbetare kommer att följa med portalverksamheten till Aller, medan övriga blir kvar inom Spray.

Om Daniel Dersén kommer tas med som vd i den nya verksamheten är ännu oklart.

– Jag står på listan för accessverksamheten, fast det kommer att bli upp till de nya ägarna vad de vill göra, säger han.